Fastigheter i Framkant

Teambilagan ”Fastigheter i framkant” medföljer Dagens industri, mars 2017.
Här belyses aktörer i framkant inom fastighets- och byggbranschen, både nationellt och internationellt. Bilagan består av såväl redaktionellt material som redaktionella annonser. Tidningen kommer att delas ut i samband med Fastighetsmässan 2017 (15-16 mars) och produceras av contentbyrån Borg & Owilli.

Ny kurs på KTH med bostads – byggandets ekonomi i fokus

Brister på gemensamt språk mellan olika expertkompetenser inom samhällsbyggandet riskerar att försena byggandet av de många nya bostäder som behövs i landet.

Corem omvandlar trender till tillväxt

”Vi ser en stor potential för långsiktigt värdeskapande inom vår verksamhet för både nybyggnadsprojekt och ombyggnationer av befintliga fastigheter”

Snabb tillväxt och kvalitet möjligt med Örebromodellen

”Vi måste utnyttja den kraft som finns i tillväxten just nu för att driva frågor om hållbarhet längre. Målet är att alla invånare ska kunna leva i en trivsam och hälsosam miljö oavsett ekonomiska förutsättningar”

VårgårdaHus har hittat hem

Expansion, tillväxt och bra lönsamhet. VårgårdaHus har utvecklat verksamheten och gått från att kunna leverera 100 till 350 hus per år. Företaget har med sina kundanpassade hus funnit sin nisch i en tuff bransch.

Rstudios kunskap bidrar till att utveckla staden

”Våra projekt ser inte likadana ut och vi söker alltid det unika i varje uppdrag”

Återanvänd glykol – Made in Sweden

”Glykolen som samlas upp av återvinningsföretag körs till oss i stället för till förbränning ”

Fastighetsbranschen törstar efter kompetens

Utbildning är nyckeln till att lösa kompetensförsörjningen i en tid när det är huggsexa om personalen i fastighetsbranschen. HSB Norra Stor-Stockholm har löst problemet genom samarbetet med Newton Kompetensutveckling.

Konsten att bygga en inkluderande stad

”Vi måste skapa en stad för alla, oavsett inkomst, kön, ålder eller ursprung”

Familjeföretaget Oljibe bygger förtroenden

Oljibe är ett långsiktigt och specialiserat byggföretag med starka värdegrunder som lockar kunder och skickliga medarbetare. Med tillväxt och en omsättning på en halv miljard fortsätter de att utmana de stora byggbolagen.

Sture öppnas upp för att nå sin fulla potential

Genom att öppna upp Sturekvarteret, vill fastighetsägaren ADIA skapa ett tillgängligt kvarter där gårdar och stråk inne i kvarteret gör tidigare gömda pärlor synliga. Sture ska bli en social knytpunkt i Stockholms innerstad.

”Vi bygger trygga bostäder för äldre”

”I en trygghetsbostad får du möjlighet att skapa en gemenskap med andra som är i samma fas i livet. Man har koll på varandra och hittar på olika aktiviteter ihop”

Det okända försäkringsbolaget bakom de kända fasaderna

”Många kunder säger att det är så tryggt att ringa hit för att de alltid får prata med någon. Vi är stolta över att kunna ha den kundservicen”

Pulsen stiger i Haninge kommun

En snabbt växande befolkning, bra kommunikationer och massor av spännande projekt. Det finns många anledningar för både företag och privatpersoner att vända blicken mot Haninge kommun just nu.

Framtidenkoncernen satsar hållbart

Bostadsbehovet är stort i Göteborg. Tillsammans med resten av Framtidenkoncernen möter hyresjätten Bostadsbolaget efterfrågan genom att värna om hållbarhet, våga vara personliga – och att prioritera trivsel och trygghet för alla sina hyresgäster.

Det samhällsbyggande fastighetsbolaget

Fastighetsbolaget FastPartners skapar och tillhandahåller funktionella och effektiva lokaler till näringslivet och offentliga verksamheter.

Raybased revolutionerar fastighetsautomationen

Trollhättan-bolaget Raybased har utvecklat ett trådlöst system för digitaliserad övervakning och styrning av fastigheter.

Industrins framtid kan starta i en hiss

”Forskningen visar att vi skulle behöva minst fyra jordklot för att försörja dagens konsumtionsmönster”

I våra hus tänker man lite bättre

”Det är viktigt att skapa nya lokaler som stödjer kunskapsinhämtning och kreativitet, oavsett om det gäller offentlig eller privat verksamhet”

Putskonceptet där tradition möter innovation

Efterfrågan på Combi-Drain® har ökat stadigt de senaste åren i och med Boverkets regler och försäljningen har exploderat i år. Det tar alltid ett tag att arbeta in nya koncept men nu märks det att även konstruktörer och arkitekter uppskattar Combi-Drain®.