Snabb tillväxt och kvalitet möjligt med Örebromodellen

Snabbare, enklare och tydligare planerings- och markanvisningsprocesser med fokus på hållbarhet för hela staden. Den uppmärksammade Örebromodellen fungerar som en förebild för hela Sverige och tar staden in i framtiden.

FOLKMÄNGDEN I Örebro väntas fortsätta växa kraftigt med nära 2 000 invånare per år och bostadsbyggandet sett till antalet invånare ökar just nu mest i landet. För att skynda på byggprocesser och samtidigt säkra kvaliteten på det som byggs jobbar kommunen med en detaljplans- och markanvisningsprocess kallad Örebromodellen. Modellen har blivit rikskänd och bygger bland annat på att kommunen under många år har gjort strategiska markköp och att marken som säljs redan är planlagd.

Peder Hallkvist är stadsarkitekt och han konstaterar att Örebro är en av de svenska städer som många byggaktörer just nu anser mest attraktiv.

– Varje gång vi säljer kommunal mark finns ett stort intresse. Jag tror att det är främst den snabba tillväxten, vårt markinnehav och att vi kan erbjuda effektiva processer som ligger bakom det stora intresset.

ATT DEN KOMMUNALA marken som säljs redan är planlagd gör att eventuella processer kring överklaganden är avklarade vid försäljningen. Det är en kort process från att byggföretagen inleder kontakt till att de börjar bygga – och först när byggnationen påbörjats säljs marken.

– Det finns en tydlighet i Örebromodellen och byggföretagen uppskattar tryggheten i att veta vad de köper. Processen går ut på att vi inleder ett samarbete med byggföretag genom en option på marken. Därefter för vi en dialog om vad man vill bygga på marken. När vi kommit överens om ett arkitektoniskt koncept och en kvalitetsnivå skriver vi ett bindande avtal som innebär att byggaktören har rätt att köpa marken förutsatt att de fullföljer det vi har kommit överens om, berättar Peder.

ÖREBRO KOMMUN förväntar sig att den som vill bygga i staden bidrar med ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

– Vi är bra på hållbarhetsfrågor i Örebro men det finns mycket mer att göra. För att vi ska vara en fortsatt attraktiv stad även i framtiden är det viktigt att vi snabbt blir bättre på att bygga, och utveckla, den hållbara staden. Vi måste utnyttja den kraft som finns i tillväxten just nu för att driva frågor om hållbarhet längre. Målet är att alla invånare ska kunna leva i en trivsam och hälsosam miljö oavsett ekonomiska förutsättningar, säger Peder och fortsätter:

– Hållbart byggande fokuserar ofta på det som är mätbart, som energi och materialanvändning, men det är så mycket mer. Vi måste tänka mycket mer på den sociala hållbarheten när vi planerar den framtida staden. De som planerar, ritar och bygger kan heller inte bara intressera sig för det egna projektet utan även hur det kommer att påverka resten av staden. Det större perspektivet kan inte bara bäras av kommunerna utan måste även engagera byggföretagen och arkitekterna. Jag tror att alla har att vinna på det, i alla fall på lång sikt.

DETTA ÄR ÖREBRO KOMMUN
Örebro med sina 144 200 invånare (år 2015) är befolkningsmässigt Sveriges sjunde största kommun. Om två år väntas antal invånare passera 150 000. Örebro ligger centralt i Sverige med cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg. Naturreservaten Oset och Rynningeviken intill Hjälmaren är några av kommunens grönområden. Örebro kommun använder en del av vinsten i exploateringsprojekten till att investera i naturreservat.

LÄS MER PÅ:
www.orebro.se