3 tips för dig som vill komma igång med data-driven content marketing

 

 

Företag arbetar idag mer än någonsin med content marketing och egna kanaler. Det råder ingen brist på innehåll, däremot saknar marknadsförare ofta kunskap om hur man kan arbeta data-drivet för att optimera sitt content (innehåll) ytterligare. Genom att analysera insamlad data kan man mer effektivt undvika innehåll som inte tilltalar, eller till och med stör målgruppen, vilket i sin tur gör mer skada än nytta för organisationen.

Relevant data möjliggör ett bättre innehåll i marknadsföringen och är oftast den essentiella pusselbiten som saknas i ett företags content marketing-strategi. Trots det så visar Adobes undersökning om digitala trender 2017 att marknadsförare hellre producerar content än att utvärdera och analysera sin data. Detta beror oftast på en osäkerhet om hur, vad och varför man granskar data. I den här guiden ger vi dig tre konkreta tips på hur du kan komma igång med data-driven content marketing:

1. Att mäta datan på rätt sätt
Att arbeta med data blir först intressant när du börjar analysera vad slutsatserna av den insamlade informationen faktiskt blir. Även fast du har informationen framför dig i statistikverktyg som Google Analytics och Facebook Audience Insights, betyder det inte att det har gett dig några djupare insikter att arbeta med. Antal likes på ett Facebookinlägg säger dig alltså ingenting. Det är först när du börjar kombinera och jämföra olika typer av information som slutsatser kan dras. Vi tar ett Facebookinlägg som exempel; Om du jämför inlägget med andra Facebook-poster över tid, vilka har varit mest uppmärksammade och framgångsrika? Går det att utläsa något tydligt mönster som kan ge en indikation på varför?

2. Optimera innehållet utifrån data-analysen
Analysen av din data ger dig vägledning i din målgrupps användarmönster och beteenden. Det är värdefull information om vad målgruppen vill se och hur de vill ta del av innehållet. På så sätt blir det enklare att undvika att ta fram innehåll baserat på egna uppfattningar om vad som fungerar bäst, och istället utgå från fakta. Slutsatserna från dataanalysen ger därmed ny kunskap som kan appliceras i framtagningsprocessen av innehållet. Genom att studera vilket producerat innehåll som används i störst utsträckning och i vilka specifika tillfällen, skapar man ett mer träffsäkert innehåll till den önskade målgruppen.

3. Implementera dataanalys som ett always on verktyg
Content marketing är en långvarig strategisk metod för att bygga och bibehålla relationer till målgruppen med hjälp av eget innehåll. För att du ska kunna lyckas med det krävs kontinuerligt arbete och ett always on-tänk. Samma sak gäller när du arbetar med data, det ska ses som ett verktyg vilket ger dig som marknadsförare viktiga insikter i hur du kan utveckla ditt innehåll. För att optimera innehållet ytterligare efter den första analysen och slutsatsen, borde processen upprepas regelbundet. Kvantitativa data ger därför vägledning i hur innehållet bör förändras och var det ska placeras.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med att implementera dataanalys i er content marketing?
Kontakta mig på;
Email: Nellie@borgowilli.se
Tel: 070 471 39 92