IP-styrd kampanj blev succé i Karolinskas rekryteringsarbete

ECMO-teamet på Karolinska räddar liv

Karolinska Universitetssjukhusets ECMO-team räddar livet på de patienter som lider av akut livshotande hjärtlungproblem. De är en unik tillgång i vården, men i behov av utökad personalstyrka. En IP-styrd kampanj gav oväntat goda resultat. ”Det här har varit ovärderligt för oss”, säger Tanja Dobrosavljevic, administrativ koordinator på ECMO Centrum.

ECMO är en modifierad hjärtlungmaskin som syresätter blodet och som kan övervägas om patienten förväntas dö inom 24 timmar med optimerad konventionell intensivvård. Vanliga orsaker till ECMO-behandling är septisk chock, svår lunginfektion, akut lung- och, eller hjärtsvikt.

Är patienten för instabil för intensivvårdstransport kommer det mobila ECMO-teamet till patientens sjukhus – i Sverige eller Europa – startar ECMO behandlingen på intensivvårdsavdelningen och tar sedan patienten till Stockholm för fortsatt vård.

– Vi tar hand om alla patientgrupper – från nyfödd till vuxen och kan vända en hög mortalitetsrisk till en 80-procentig överlevnadschans. Det gör oss världsledande inom vårt fält. Vi är en ”sista chans” och är oerhört stolta över vår avdelning, säger Tanja Dobrosavljevic, administrativ koordinator på ECMO Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

"Vi tar hand om alla patientgrupper – från nyfödd till vuxen och kan vända en hög mortalitetsrisk till en 80-procentig överlevnadschans"

Skräddarsydd kampanj mot tre sjukhus

Hur fick ni upp ögonen för IP-styrd annonsering?  

– Vi var en av de första enheterna som flyttade från gamla Karolinska till nya Karolinska och har fått nya, fina lokaler och ett utökat uppdrag. Det betyder att vi har fler vårdplatser, vilket innebär att vi också är i behov av att tillsätta fler sjuksköterskor. Men, det är svårt att rekrytera intensivvårdssjuksköterskor i allmänhet och i synnerhet till ECMO Centrum då vi bedriver högspecialiserad vård.

– Eftersom vi samarbetat med Borg Owilli tidigare vände vi oss till dem för att få input kring hur vi, på allra bästa sätt, skulle kunna nå ut till intensivvårdssjuksköterskor. Vi hade redan väldigt bra informationsfilmer om hur det är att arbeta på vår enhet som vi ville marknadsföra på ett effektivt sätt – till rätt personer. Vi förstod att en IP-styrd kampanj var helt rätt val.

De valde att rikta kampanjen mot tre olika sjukhus för att väcka intresse hos IVA- och anestesisjuksköterskor och resultatet har, enligt Tanja, varit helt fantastiskt. Hon berättar att de har haft fler sökande till tjänsterna än vad någon annan tidigare annons genererat.

– Vi såg att trafiken till både vår Instagram och till vår hemsida ökade. Dessutom har flera läkare och specialistläkare kontaktat oss. De vill göra sin ST-tjänstgöring på ECMO Center efter att de hört talats om oss på internet, vilket vi tolkar som att de har sett våra banners.

Kampanjen har resulterat i att ECMO Centrum har anställt tre sjuksköterskor på sex månader – mitt under pandemin. Vanligtvis brukar de rekrytera en högspecialiserad sjuksköterska i halvåret.

– Vi har också sett att dessa anställningar är direkt kopplade till att de har sett våra banners, så för oss har det varit ovärderligt. Eftersom kampanjen har gett en sådan bra utdelning har vi beslutat att förlänga den under 2021 och addera fem nya sjukhus. Det här är det absolut bästa sättet som man kan marknadsföra sig på om man vill nå rätt personer med en specifik information.

Vilka är dina bästa tips till de som vill göra samma satsning som er?

– Efter att kampanjen varit uppe i två omgångar märkte vi att ju mer personliga vi var i tilltalet, desto mer uppmärksammad blev annonsen. Använd därför bilder och budskap som är specifika för just er och som verkligen representerar det ni vill framhäva. Igenkänning är också viktigt. Lägger man upp en generell bild på vårdpersonal så går det mottagaren lätt förbi. Våga använda egna bilder. För oss har det ökat både antalet klick på annonsen och trafiken vidare.

Hur upplever du samarbete med Borg Owilli?

– Samarbetet med Borg Owilli är helt fantastiskt! Erik Annerberg (Head of ABM) och Max Lauritzen (Senior Account Manager) är lyhörda och fulla av idéer och de sätter sig in i alla funderingar och frågor vi har. Vi har fått så mycket hjälp från Borg Owilli och har alltid känt oss välkomna.

"Vi märkte att ju mer personliga vi var i tilltalet, desto mer uppmärksammad blev annonsen"

Text: Anna Bjur
Nästa artikel
Från pocketböcker till globala distributionsupplägg