Senior Content Managern Anna Bjur om innehållskapande

Senior Content Managern Anna Bjur om innehållskapande

En Content manager är ansvarig för att ge berättarens – alltså kunden – kunskap, erfarenhet eller känsla en konkret form. För att lyckas med det krävs fördjupad ämneskunskap inom det specifika området. Det är något som vi på Borg Owilli har tagit fasta på.

Om du är duktig på att uttrycka dig, innebär det då automatiskt att du kan skapa innehåll om vad som helst? Det är en fråga som många av oss i branschen brottas med. För mig och mina Content manager-kollegor är svaret enkelt: med en fördjupad ämneskunskap har du större frihet och spelrum att möta kundens behov, utan att kompromissa med sakkunskap, i en snabbföränderlig värld. 

Vi märker tydligt att näringslivet i dag letar med ljus och lykta efter kompetenta marknadsförare med specifika ämneskunskaper. Content managers som kontinuerligt kan utveckla sin kompetens efter olika behov och trender inom olika branscher. Eftersom vi på Borg Owilli främst arbetar med business to business-kunder är det extra viktigt att vi vet vad vi snackar om.

Erfarenhet versus utbildning? 

Det handlar inte om att slå sig för bröstet och skryta om si och så många högskolepoäng. Se det snarare som ett tips: anlita en Content manager som har lång erfarenhet från det segmentet som du arbetar inom eller den produkten du vill skapa, vare sig det är en högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet. 

"Jag brinner för såväl det talade som det skrivna ordet."

Jag brinner för såväl det talade som det skrivna ordet. Utöver min journalistexamen har jag en fil.kand i retorik kompletterad med socialpsykologi och genusvetenskap. Det gör att jag har alla de verktyg som krävs för att skapa relevant och aktuellt innehåll till aktörer som verkar inom till exempel samhällssektorn. 

Genusvetenskap, likväl som socialpsykologi, är användbart i så många olika sammanhang. Om ett bolag ska berätta mer om hur deras mångfalds- och jämställdhetsarbete har en självklar koppling till bolagets affärsnytta, ja då har jag forskning, teorier och kunskap som jag tryggt kan luta mig mot i textproduktionen.

Olika bakgrunder i samma roll

En av mina kollegor har istället en bakgrund som radiojournalist och tv-koordinator. Det gör att hon har öga och öra för storytelling i ljud- och videoformat och är en ovärderlig resurs i möten med kunder som specifikt vill ha hjälp att marknadsföra deras komplicerade, produkter och tjänster i en podcastproduktion eller i ett rörligt format.

Vår kunskap och erfarenhet ger det innehållet vi skapar en ytterligare dimension – det blir bättre underbyggt, mer trovärdigt och får en bättre struktur. Det innebär att läsaren får ut mer av innehållet och att våra kunder kan känna sig trygga med att de får en proffsig slutprodukt – en bättre marknadsföring helt enkelt.

Text: Anna Bjur
Nästa artikel
Alexandra Ahlström – Senior Account Manager & Team Leader