Ämneskunskap avgörande i rollen som Content Manager

Senior Content Managern Anna Bjur om innehållskapande

En Content Manager är ansvarig för att ge berättarens – alltså kundens – kunskap, erfarenhet eller känsla en konkret form. För att lyckas med det krävs fördjupad ämneskunskap inom det specifika området. Det är något som vi på Borg & Owilli har tagit fasta på.

Om du är duktig på att skriva, innebär det då automatiskt att du kan skriva om vad som helst? Det är en fråga som många av oss i branschen brottas med. För mig och mina två content manager-kollegor är svaret enkelt: med en fördjupad ämneskunskap har du större frihet och spelrum att möta kundens behov, utan att kompromissa med sakkunskap, i en snabbföränderlig värld.

Vi märker tydligt att näringslivet i dag letar med ljus och lykta efter kompetenta marknadsförare med specifika ämneskunskaper. Content managers som kontinuerligt kan utveckla sin kompetens efter olika behov och trender inom olika branscher. Eftersom vi på Borg & Owilli främst arbetar med B2B-kunder är det extra viktigt att vi vet vad vi snackar om.

Erfarenhet vs utbildning?

Det handlar inte om att slå sig för bröstet och skryta om si och så många högskolepoäng. Se det snarare som ett tips – anlita en content manager som har lång erfarenhet från det segmentet som du arbetar inom – vare sig det är en högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet.

"Jag brinner för såväl det talade som det skrivna ordet."

Jag brinner för såväl det talade som det skrivna ordet. Utöver min journalistexamen har jag en fil.kand i retorik kompletterad med socialpsykologi och genusvetenskap. Det gör att jag har alla de verktyg som krävs för att skapa relevant och aktuellt innehåll till aktörer som verkar inom till exempel samhällssektorn.

Genusvetenskap, likväl som socialpsykologi, är användbart i så många olika sammanhang. Om ett bolag ska berätta mer om hur deras mångfalds- och jämställdhetsarbete har en självklar koppling till bolaget affärsnytta, ja då har jag forskning, teorier och kunskap som jag tryggt kan luta mig mot i textproduktionen.

Olika bakgrunder i samma roll

Min kollega har istället en lång bakgrund som industrijournalist. Det gör att han har en stor förståelse, kunskap och intresse för marknaden och teknik. Det är ovärderligt i mötet med kunder som specifikt vill ha hjälp att marknadsföra deras ofta komplicerade, produkter och tjänster.

Vår kunskap och erfarenhet ger texten en ytterligare dimension – innehållet blir bättre underbyggd och mer trovärdigt. Det innebär att läsaren får ut mer av till exempel artikeln och att våra kunder kan känna sig trygga med att de får en proffsig slutprodukt – en bättre marknadsföring helt enkelt.

Text: Anna Bjur
Nästa artikel
Alexandra Ahlström – Senior Account Manager