Återanvänd glykol – Made in Sweden

Recyctec löser ett globalt problem med sin världsunika metod som går ut på att rena använd glykol för återanvändning. Det bidrar till en enorm miljövinst i minimering av farligt avfall. Kretsloppet för glykol sluts och bidrar till en hållbar värld.

GLYKOL utvinns ur råolja och är därmed en ändlig resurs. När oljan tar slut tar glykolen också slut. Globalt används årligen cirka 30 miljoner ton glykol, bland annat i värme-, kyl- och ventilationsanläggningar, för avisning av flygplan, i tillverkning av textilier och frostskyddsmedel i förbränningsmotorer.

TVÅ TREDJEDELAR AV all glykol dumpas årligen rakt ut i naturen och en tredjedel som återvinningsföretag tar hand om körs direkt till förbränning.

– Glykol är giftigt för miljön och ska absolut inte dumpas i avloppet eller i naturen, säger Göran Ahlquist, vd på det lundabaserade företaget Recyctec.

BARA I SVERIGE förbränns eller försvinner genom utsläpp i avloppen många miljoner liter använd glykol per år. Förbränningen av glykol genererar dessutom mer destruktion av farligt avfall än återvinning då använd glykol har en högre vattenhalt och därmed ett lågt energivärde.

MED RECYCTECS reningsmetod kan all glykol återanvändas och därigenom bidra till en enorm miljövinst då avfallet lyfts två eller tre steg i Naturvårdsverkets avfallstrappa.

– Den glykol som samlas upp av återvinningsföretag körs till oss istället för till förbränning. Där kan vi med vår unika reningsprocess återställa glykolen till ursprungligt skick. Våra egna miljövänliga EarthCare Glycol-produkter innehåller 100 procent renad glykol och andra nödvändiga tillsatser för att exempelvis förhindra rost. På så sätt sluter vi ett kretslopp. För varje liter återvunnen glykol
blir det en liter glykol mindre att nyproducera, transportera och importera.

RECYCTEC, MED dotterbolag i Hong Kong och kontor i Sydkorea, får många förfrågningar från hela världen. Idén till att rena glykol dök upp när Göran reste mycket i sitt jobb. Han fick reda på att avisningsglykolen som används till att spraya flygplansvingarna skeppas iväg till reningsverk.

– Jag tyckte det var lite dumt. Sen började jag titta på glykolanvändningen i fordon, fastighetssidan med ventilation, kyl- och värmeanläggningar, stora sjukhussystem

– det är otroligt stora mängder glykol som används. Då började en lång forskningsperiod för hur man kan rena och återställa glykolen.

FÖRETAGET JOBBAR NU med återvinningsföretag som Stena, Ragn-Sells, Suez och en del kommunala avfallsbolag. De levererar glykol, Recyctec återställer och levererar vidare till kemiföretag som tillsätter kemikalier. Kretsloppet är slutet.

FASTIGHETSBRANSCHEN har mycket att vinna på att återanvända glykol och Recyctec har tagits emot väl.

– Vi har fått höra att det är smidigt att arbeta med oss och enkelt att skifta ut glykolen. Vi tar ju hand om den gamla glykolen också. En del fastighetsägare tycker det är intressant att få med det i
sin miljöbeskrivning. Jag tror att miljöklassificeringar på fastigheter spelar en stor roll i framtiden. Det blir dessutom en fjäder i hatten för de som använder så mycket återvinnbar materia som möjligt.

RECYCTECS ÅTERANVÄNDA och förädlade glykol finns redan etablerad i fastighetsvärlden och i vår kommer deras bilkylarglykol, EarthCare, ut på marknaden för fordon.

– Som konsument kommer man inom kort att kunna köpa återvunnen glykol till sin bil, lovar Göran.

DETTA ÄR RECYCTEC
Recyctec identifierade 2005 en reningsmetod som miljövänligt helt renar använd glykol, dessutom med begränsat avfall som följd av reningsprocessen. I dag har Recyctec en världsunik anläggning med fullskalig produktion strategiskt placerad i Jönköping. 2015 utnämndes Recyctec till Sveriges bästa återvinningsföretag.

LÄS MER PÅ:
www.recyctec.se