Angelini Pharma Nordics

BrainPower

Bakgrund

Trots att epilepsi är den vanligaste neurologiska sjukdomen och att cirka 81 000 personer i Sverige har diagnostiserats med epilepsi, är kunskapsbristen hos allmänheten fortfarande stor. Dessutom råder det fördomar och felaktiga uppfattningar om epilepsianfall – det vanliga antagandet att alla som drabbas får kramper och faller samman speglar inte verkligheten. Detta är något som läkemedelsföretaget Angelini Pharma Nordics vill ändra på.
2.-BrainPower_casebild.png
6.-BrainPower_case_Kvadratisk-bild-vanster-ovre.png
4.-BrainPower_case_Liggande-bild-hoger.png

BrainPower – en samlingsplats för information om epilepsi

För att bekämpa den utbredda okunskapen kring epilepsi har vi tagit fram konceptet BrainPower, en plattform för allt som har med epilepsi att göra.

Genom BrainPower får besökarna svar på frågor om hur det är att leva med epilepsi. BrainPower presenterar också andra perspektiv och erbjuder information om olika behandlingar, hur musik kan fungera som terapeutiskt verktyg och hur stress påverkar epilepsin. Innehållet presenteras på ett lättillgängligt sätt som inte är definierat av ålder, kön eller tidigare kunskaper om sjukdomen.
3--BrainPower_case_Liggande-bild-vanster.png
7.-BrainPower_case_Staende-bild-hoger_.png
BrainPower_Utomhusannons_Staende.jpg
BrainPower_Tidningsannons.jpg

Lansering

BrainPower togs fram för att ena vårdpersonal och patienter genom deras gemensamma intresse och behov av kunskap. Utgångspunkten där all information finns samlad är därför en hemsida. Utöver hemsidan har vi även tagit fram visuell identitet, texttonalitet och kampanjen “Epilepsi Epilepså” som skapar medvetenhet för och drar trafik till BrainPower.
Nästa case: Swish
Swish i Kaffet