Borg & Owilli Logotyp

Brand book för WSA


Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (WSA) är en advokatbyrå med stark lokal förankring och kontor över hela landet. Företaget är en sammanslagning av två tidigare byråer vilket ledde till att den grafiska profilen spretade mellan kontor och städer. Detta ville man komma ifrån.

I uppdraget önskade WSA att fastställa primära logotyper, texttonalitet och bildmanér, vilket även skulle tas ut som en brand book. Utmaningen blev att hitta en lösning som representerade och skapade igenkänning för hela företaget, oavsett om du mötte dem i Jönköping, Göteborg eller Stockholm.

Uppdraget
– Optimering av logotyp samt fastställande av primär logotyp
– Framtagning av bildmanér
– Fastställande av färger, typsnitt, grafik
– Framtagning av texttonalitet
– Sammanställning till Brand book

Projektet är det andra i ordningen för WSA och Borg Owilli. I tidigare projekt har vi hjälpt dem med att optimera webbplatsen avseende sidstruktur, utseende, texter och flöde.