CENTRICCARE_CASEBILDER_BOWEBB_21_HEADER.jpg
Centric Care

Ett välplanerat äventyr

Centric Care är ett bemanningsföretag inom vården och Borg Owillis uppgift var att ta fram ett kommunikationskoncept som företaget kan använda främst i sociala medier och i rekryteringssyfte.

Kommunikationskoncept för Centric Care

Centric Care är ett bemanningsföretag inom vården och Borg Owillis uppgift var att ta fram ett kommunikationskoncept som företaget kan använda främst i sociala medier och i rekryteringssyfte. Konceptet fick namnet “Ett välplanerat äventyr”, som anspelar dels på den frihet som en anställning inom bemanningsbranschen innebär, och dels på Centric Cares trygghetsprofil.
CENTRICCARE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Enskild-bild.jpg

Trygghet och äventyr i ett

“Ett välplanerat äventyr” tydliggör att Centric Care är arbetsgivaren för vårdpersonal som vill ha en trygg konsultanställning, men också möjligheten att ge sig ut på äventyr.
CENTRICCARE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Vanster.jpg
CENTRICCARE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Hoger.jpg

Tjänster

Konceptutveckling
Sociala medier-annonsering
Innehållsproduktion
Motion content

Utfall

Efter att kommunikationskonceptet hade fastställts lanserades den första sociala medier-kampanjen inför sommarsäsongen 2020. Efter en framgångsrik kampanjperiod har projektet förlängts för vintersäsongen 2020, samt inför sommarsäsongen 2021. Parallellt med sociala medier-annonseringen har projektet nu även utökats med account based marketing, som kommer att riktades mot prioriterade sjukhus under våren 2021.
Nästa case: Printad distribution
Borg Owillis egna tidningsbilagor