CENTRICCARE_CASEBILDER_BOWEBB_21_HEADER.jpg
Centric Care

Ett välplanerat äventyr för Centric Care

Centric Care är ett bemanningsföretag inom vården och Borg Owillis uppgift var att ta fram ett kommunikationskoncept som företaget kan använda främst i sociala medier och i rekryteringssyfte.

Kommunikationskoncept för Centric Care

Centric Care är ett bemanningsföretag inom vården och Borg Owillis uppgift var att ta fram ett kommunikationskoncept som företaget kan använda främst i sociala medier och i rekryteringssyfte. Konceptet fick namnet “Ett välplanerat äventyr”, som anspelar dels på den frihet som en anställning inom bemanningsbranschen innebär, och dels på Centric Cares trygghetsprofil.
CENTRICCARE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Enskild-bild.jpg

Trygghet och äventyr i ett

“Ett välplanerat äventyr” tydliggör att Centric Care är arbetsgivaren för vårdpersonal som vill ha en trygg konsultanställning, men också möjligheten att ge sig ut på äventyr.
CENTRICCARE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Vanster.jpg
CENTRICCARE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Hoger.jpg

Tjänster

Konceptutveckling
Sociala medier-annonsering
Innehållsproduktion
Motion content

Utfall

Efter att kommunikationskonceptet hade fastställts lanserades den första sociala medier-kampanjen inför sommarsäsongen 2020. Efter en framgångsrik kampanjperiod har projektet förlängts för vintersäsongen 2020, samt inför sommarsäsongen 2021. Parallellt med sociala medier-annonseringen har projektet nu även utökats med account based marketing, som kommer att riktades mot prioriterade sjukhus under våren 2021.
Nästa case: Printad distribution
Borg Owillis egna tidningsbilagor