Borg & Owilli Logotyp

Koncept för Centric Care


Centric Care är ett bemanningsföretag inom vården och vår uppgift var att ta fram ett kommunikationskoncept som företaget kan använda främst i sociala medier och i rekryteringssyfte. Konceptet fick namnet “Ett välplanerat äventyr”, som anspelar dels på den frihet som en anställning inom bemanningsbranschen innebär, dels på Centric Cares trygghetsprofil.

“Ett välplanerat äventyr” tydliggör att Centric Care är arbetsgivaren för vårdpersonal som vill ha en trygg konsultanställning, men också möjligheten att ge sig ut på äventyr.

Uppdraget:
– Konceptstrategi
– Konceptframtagning
– Inlägg för Facebook (bilder och rörligt)
– Mallar för sociala medier (bilder och rörligt)