header_2480x1310.png
Simployer

Digital HR-kampanj

Bakgrund

Tillsammans med HR-expertisföretaget Simployer gjorde Borg Owilli en stor digital kampanj som rullade i över fyra månader. Utgångspunkten för kampanjen var en stor HR-masterdataundersökning.

Kärnan i Simployer är att göra det enkelt att vara en bra arbetsgivare. Med den premissen erbjuder de därför allt från systemlösningar för HR till personligt HR-stöd. Efter att ha nåtts av siffror att många företag i Sverige och Norge saknar strategi inom HR-masterdata, såg de en möjlighet som de ville förvalta.
Simployer_utfallande_bild_2_3360x1310.png
Simployer-mockup-mobiler_1164x1022.png
Simployer-bild-dator-mobil_ReadPeak_1148x690.png

En 19 veckor lång digital kampanj

Arbetet inleddes med contentskapande, målgruppsanpassning och strategi under våren 2021. Den 19 veckor långa superkampanjen med fokus på kopplingen mellan resultaten i undersökningen och Simployers HRM-lösning lanserades sedan under hösten och blev snabbt en succé. De mål som var uppsatta för hela kampanjperioden hade slagits redan efter första veckan.

– Jag tror att de första siffrorna jag satte för besök på hemsidan var runt 2 000 sidvisningar för hela kampanjen och det slog vi på en vecka! När vi avslutade kampanjen hade vi över 32 000 sidvisningar. Vi fick revidera våra mål hela tiden, men i och med att vi alltid slog dem så gav vi till slut upp att ens sätta några, säger Annica Eijlinder, Marketing Manager på Simployer.

– Dessutom slog vi vårt mål för Sales Qualified Leads (SQL) med råge! Det initiala målet var 30, men det slutade på 200. Det är ett otroligt kvitto på att vi har gjort en bra kampanj, fortsätter hon.
Simployer_utfallande_bild_160x1310.png
Simployer-mockup-dator_1164x1022.png
Simployer-bild_1195_1494.png

Tjänster

Programmatisk native-display
Innehållsskapande
Distribution av nativeartiklar
Distribution av panoramabanners
Retargeting

Kampanjens framgångsfaktorer

Kampanjen innefattade programmatisk native-display, nativeartiklar och panoramabanners med tillhörande distribution och retargeting. Borg Owilli producerade budskapen för programmatisk native-display medan Small Agency producerade innehållet för panoramabanners och nativeartiklar. Taktiken var ett vasst koncept med slagkraftigt content och ett udda bildval för de kanaler som kampanjen gick i. Både Borg Owillis Head of Account Based Marketing, Max Lauritzen och Simployers Marketing Manager, Annica Eijlinder, är ense om framgångsreceptet – samarbetet, planeringen och det gedigna förarbetet.

Genom hela kampanjen har Borg Owilli arbetat löpande med optimering av innehållet för bästa utfall samt följt utvecklingen av kampanjen noggrant vilket ledde till att Simployer blev otroligt nöjda med utfallet.
3 360 119
Impressions – Programmatisk native-display
0,66 %
CTR – Programmatisk native-display
23 287
Läsare – Nativeartiklar
1,0 %
CTR – Nativeartiklar
1 038 786
Impressions – Panoramabanners
0,21 %
CTR – Panoramabanners
Nästa case: Tjoget
Eat like Rocky