Header.png
PriceRunner

Jämförelsevis för PriceRunner

Bakgrund

PriceRunners utmaning sedan en tid tillbaka är att det i Sverige finns andra jämförelsetjänster som inte är lika stora men som har en mer hängiven användarskara.

För att vinna mark hos målgruppen behövdes avväpnande och ärlig kommunikation som talade både till deras logiska och känslostyrda sida samtidigt. En dubbelhet målgruppen uppvisat genom att uppenbarligen brinna för jämförelser men samtidigt välja just jämförelsetjänst med magen.

”Jämförelsevis” springer ur insikten att de som älskar att jämföra ironiskt nog har slutat jämföra. Annars hade de redan insett att PriceRunner är det självklara valet, med flest produkter, flest recensioner och flest användare.
Enskild-bild.png
Print-Pricerunner.png
Liggande-bild-hoger.png

Ett jämförelsevis fyndigt koncept

Att jämföra är inget beteende. Det är en livsstil. Den insikten tar vi fasta på i “Jämförelsevis” där PriceRunner visar att de verkligen lever som de lär. Idén går ut på att PriceRunner utvärderar och kommenterar deras egna medie- och annonsköp från ett klassiskt konsumentperspektiv. Grunden – “En jämförelsevis prisvärd annonsyta” – ringar in samma ekonomiska och funktionella kriterier som PriceRunners användare går efter när de använder tjänsten för att hitta rätt pris. PriceRunner jämför allt och lever därmed precis som de lär.
Liggande-bild-vanster-(1).png
Kvadratisk-bild-vanster-ovre-(1).png

Tjänster

Konceptutveckling och strategi
Innehållsproduktion
Mediaplanering
Copywriting
Art Direction
Staende-bild-hoger-ovre.png
Staende-bild-vanster-nedre-(1).png

Lansering och resultat

Kampanjen ”Jämförelsevis”, där Pricerunner visar upp sin kärlek till jämförande genom att leva upp till eget löfte om att jämföra allt, lanserades oktober månad 2021. Den rullades ut i flertalet offentliga miljöer, däribland tunnelbanestationer, shoppingcenter, trottoarer, pizzakartonger och tåg. En anpassad variant av konceptet syntes även i sociala medier. Kampanjen uppmärksammades i media och mottogs väl av den av PriceRunner angivna målgruppen. Kampanjen fungerade också som en viktig del i arbetet att stärka PriceRunners identitet som ett mer personligt varumärke.

Efter kampanjperiodens slut visade mätningarna att de som svarade ”PriceRunner” på frågan ”Vilken av följande jämförelsetjänster föredrar du?” ökade från 32 % till 46 %.
Nästa case: Inrego
Varumärkesoptimering och hemsida