Borg & Owilli Logotyp

Karnov Group


På uppdrag av Karnov Group skapade vi en innovativ content-lösning som distribuerades via IP-styrd annonsering. Primär målgrupp var handläggare och chefsjurister på svenska kommuner och syftet var att marknadsföra Karnov Kommuns informationstjänst mot personer som arbetar med juridiskt beslutsunderlag inom kommunalverksamhet

Juridisk kommunikation kan uppfattas som svår och stelbent. Vårt mål var därför att skapa en interaktiv kampanj som behöll den juridiska tyngden, men samtidigt var rolig att ta del av. Lösningen blev gamification av vanligt förekommande handläggningsärenden och där läsaren via ett quiz ställdes inför juridiska dilemman.

Kampanjen lanserades på en contentsida, distribuerades via en IP-styrd kampanj och blev en av våra mest klickade bannerkampanjer – någonsin. Ett typexempel på hur smart content kan förenkla ett ibland svårt ämne, helt i linje med målgruppens behov.

Projektet i siffror
– ca. 240 000 visningar.
(samtliga för prioriterad målgrupp, anställda på kommuner)
– CTR: 0,2 %.
(10 gånger det svenska snittet om 0,02 %)

Uppdraget
– Konceptframtagning.
– Textproduktion.
– Webbdesign och utveckling.
– Framtagning av bannerkampanj.
– IP-styrd annonsering.