NY_KARNOV_CASEBILDER_BOWEBB_21_Header.jpg
Karnov Group

Gamification och Account Based Marketing

Gamification

IP-styrd annonsering på uppdrag av Karnov Group

På uppdrag av Karnov Group skapade Borg Owilli en innovativ contentlösning som distribuerades via IP-styrd annonsering. Den primära målgruppen var handläggare och chefsjurister på svenska kommuner och syftet var att marknadsföra Karnov Kommuns informationstjänst mot personer som arbetar med juridiskt beslutsunderlag i kommunal verksamhet.
KARNOV_CASEBILDER_BOWEBB_21_Enskild-bild.jpg
KARNOV_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Vanster.jpg
KARNOV_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Hoger.jpg

Målet: göra juridik roligt

Juridisk kommunikation uppfattas ofta som svår och stelbent. Borg Owillis mål var därför att skapa en interaktiv kampanj som behöll den juridiska tyngden, men samtidigt var rolig att ta del av. Lösningen blev gamification av vanligt förekommande handläggningsärenden där läsaren via ett quiz ställdes inför juridiska dilemman.
KARNOV_CASEBILDER_BOWEBB_21_Stor-bild-Utfallande.jpg

Tjänster

Account Based Marketing
Webbutveckling
Kampanjsida
Innehållsproduktion
Distributionsstrategi

Resultat

Kampanjen lanserades på en contentsida, distribuerades via en IP-styrd kampanj och blev en av Borg Owillis mest klickade bannerkampanjer – någonsin. Ett typexempel på hur smart content kan förenkla ett ibland svårt ämne, helt i linje med målgruppens behov.
Nästa case: Akademikernas a-kassa
Konceptutveckling och PR