Borg & Owilli Logotyp

Karolinska Universitetssjukhuset


Karolinska Universitetssjukhusets ECMO-team räddar livet på de patienter som lider av akut livshotande hjärtlungproblem. De är en unik tillgång i vården, men i behov av utökad personalstyrka. En IP-styrd kampanj, riktad mot tre olika sjukhus, gav oväntat goda resultat.

Uppdraget
Det är svårt att rekrytera intensivvårdssjuksköterskor i allmänhet och i synnerhet till ECMO Centrum då de bedriver högspecialiserad vård. Tack vare en IP-styrd kampanj, som utformades med egna bilder och personliga budskap, kunde de tillsätta tre sjuksköterskor på sex månader – mitt under pandemin. Vanligtvis brukar de rekrytera en högspecialiserad sjuksköterska i halvåret. 

Resultat
– ECMO-enheten har inte gjort några övriga insatser inom rekrytering – Borg Owilli har ansvarat för hela deras exponering, med väldigt goda resultat. Snitt CTR på hela kampanjen blev 0.3.
– Eftersom kampanjen har gett en sådan bra utdelning har de beslutat att förlänga den under 2021 och addera fem nya sjukhus.