NY_LJUNGBERGFRITZOE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Header.jpg
Ljungberg Fritzoe

Visuell identitet och webbsida

Ny identitet för Ljungberg Fritzoe

På uppdrag av Ljungberg Fritzoe gjorde Borg Owilli ett totalt omtag på företagets visuella och digitala identitet. Projektet, som genomfördes under våren 2019, inbegrep såväl en ny logotyp och grafisk manual, som en helt ny webbplats och tonalitet.
LJUNGBERGFRITZOE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Enskild-bild.jpg
LJUNGBERGFRITZOE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Vanster.jpg
LJUNGBERGFRITZOE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Hoger.jpg

Från skogen till dig – via oss

Ljungberg Fritzoe, Sveriges ledande leverantör av träbaserade skivmaterial, grundades för över 100 år sedan och har varit ett familjeföretag sedan dess. För dem var det därmed viktigt att rebrandingen tog hänsyn till företagets anrika historia, liksom det nordiska arvet. Vår lösning blev därför att förstärka kopplingen till nordisk natur och de råvaror som står till grund för företagets produkter – i en avskalad och modern tappning. De naturliga formerna i trä och natur blev således den röda tråden i såväl logotyp, färgpalett och grafiska element. Det uppdaterade visuella manéret applicerades även på webbplatsen tillsammans med en funktionell lösning för att presentera företagets många produkter.
LJUNGBERGFRITZOE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Stor-bild-Utfallande.jpg
LJUNGBERGFRITZOE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Vanster.jpg
LJUNGBERGFRITZOE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Hoger.jpg

Tjänster

Innehållsproduktion
Webbdesign
Webbutveckling
Branding och visuell identitet
Grafisk formgivning
Fotografering
LJUNGBERGFRITZOE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Vanster-kopiera.jpg
LJUNGBERGFRITZOE_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Hoger-kopiera.jpg

Utförande

Projektet, som löpte under sex månader 2019 inleddes med en re-branding och följdes därefter av webbdesign, utveckling och framtagning av en uppdaterad produktkatalog. I samband med arbetet genomfördes även en fotografering på plats hos Ljungberg Fritzoe, med fokus på att lyfta fram råvarorna och människorna bakom företaget. Efter lansering blev responsen från kunderna genomgående positiv, tack vare en mer lättnavigerad webbplats, ett tydligare varumärke och en bättre exponering av produkterna.
Nästa case: Karnov Group
Gamification och Account Based Marketing