Borg & Owilli Logotyp

Perspektiv


I webb tv-serien “Perspektiv” tar Fortum avstamp i det klassiska William Gibson-citatet “the future is already here – it´s just not very evenly distributed”. Tillsammans med Parisa Amiri undersöker Fortum vilka tekniska lösningar som finns idag och som redan håller på att revolutionera världen. Hur kan blockkedjor förändra sjukvården och hur ser nästa generations livsmedelssystem ut?