Borg & Owilli Logotyp

Sketchserie med JTO för Akademikernas a-kassa


I vardagen är det stor skillnad på akademiker och akademiker, men hos Akademikernas a-kassa spelar det ingen roll vilken utbildning du har. Det är en a-kassa för alla akademiker oavsett vad du har pluggat (– ja, så länge utbildningen existerar alltså).

För att nå ut till ”målgruppen studerande eller akademiker med 180hp” slog vi samman våra påsar med humorgruppen JaqcuesThomasOscar och skapade en sketchserie lämpad för sociala medier och YouTube. I serien porträtteras fem stycken påhittade, men inte helt orealistiska, yrken för att visa på bredden bland Akademikernas a-kassa:s medlemmar. För en akademiker kan vara både jurist, litteraturvetare och botaniker – men tyvärr inte toalettpoet eller cookie.

Kampanjens målsättning
Akademikernas a-kassa ville öka sin närvaro på sociala medier och bredda sin synlighet gentemot den utvalda målgruppen med en humoristisk twist.

Uppdraget
– Konceptframtagning & strategi
– Innehållsproduktion
– Distribution via YouTube, Facebook och Instagram

Sketchserien i siffror
– Över 100 000 unika visningar av serien på Instagram.
– Över 1 000 delningar per publicerad sketch (Instagram).