Transportföretagen

Content Marketing

Konceptutveckling, produktion och distribution på uppdrag av branschorganisationen Transportföretagen.

Konceptutveckling, produktion och distribution

Transportföretagens och Borg Owillis samarbete sträcker sig över fyra år bakåt i tiden, och har genom åren inkluderat både webbserier, opinonsbildning, sociala medier-kampanjer och kommunkationsstrategier.

En branschorganisation likt Transportföretagen kommunicerar mot flera målgrupper och behöver nå ut till både politiker, allmänheten och de egna medlemsföretagen. I samarbetet har Borg Owilli varit en strategisk partner, som bland annat drivit organisationens arbete för att främja kompetensförsörjningen inom transportbranschen som helhet. Här har Transportföretagen varit en modig partner, som vågat utforska nya kommunikationsformat och utmanat den traditionella bilden av hur och var en branschorganisation syns.
TRANSPORTFORETAGEN_CASEBILDER_BOWEBB_21_Enskild-bild.jpg
TRANSPORTFORETAGEN_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Vanster.jpg
TRANSPORTFORETAGEN_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Hoger.jpg

Vi kör!

På uppdrag av Transportföretagen skapade vi konceptet ”Vi kör!” för målgruppen 13–16 år. Syftet med satsningen var att få fler unga att upptäcka fordons- och transportrelaterade yrken och att öka antalet ansökningar till gymnasielinjen "Fordon och transport".

Vi skapade en kampanjsajt, som blev ett nav med interaktiva inslag, kortare intervjuer och information om såväl yrken som utbildningar. Utöver detta skapades också tre webbserier, med influencers och yrkesverksamma.

Konceptet, som skapades 2017, är ännu aktuellt och har varit en bidragande faktor i en årlig ökning i antalet sökande till Fordons- och transportprogrammet.
TRANSPORTFORETAGEN_CASEBILDER_BOWEBB_21_Stor-bild-Utfallande-1615196854.jpg
TRANSPORTFORETAGEN_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Vanster.jpg
TRANSPORTFORETAGEN_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Hoger.jpg

Tjänster

Konceptutveckling och strategi
Innehållsproduktion
Webbutveckling
Webbdesign
Public Affairs och PR
Rörligt innehåll
Podcast

Fixa Vägen

Under 2020 lanserade initiativet "Fixa Vägen", som syftar till att få igång allmänhetens diskussion om Sveriges vägunderhåll, och för att i förlängningen påverka politiker till att agera.

Projektet utgår från en kampanjsida med relaterad information i form av krönikor, debattartiklar och rapporter kring vägarnas skick. Vid sidan om kampanjsidan har projektet, som förlängts till 2021, även inkluderat distribution via lokalmedia, radioreklam i prioriterade regioner och annonsering via sociala medier. I skrivande stund har kampanjgruppen på Facebook över 2 000 aktiva medlemmar.
Nästa case: Mitsubishi
Ekstedts backlucka