Borg & Owilli Logotyp

Vi kör framåt! för Transportföretagen


På uppdrag av Transportföretagen och under det prisade paraplykonceptet ”Vi kör!” skapade vi webbserien ”Vi kör framåt!”, som är den tredje serien i satsningen.

I avsnitten möter vi återigen artisten och influencern Oscar Zia, men den här gången är tävlingsmomenten från ”Vi kör!” utbytta mot mer djupgående reportage. Här ligger fokus på hållbarhet, innovation och att yrkena inom fordon- och transportbranschen inte alls kommer att försvinna som vissa förutspår – istället kommer yrkena förändras i takt med utvecklingen.

Brief
Fordon- och transportbranschens olika yrkesgrenar kan uppfattas som en bakåtsträvande bransch. Vårt uppdrag var att visa att branschen är framtidssäkrad, hållbar och i teknisk framkant. Serien skulle också tilltala en breddad målgrupp, inom åldersspannet 13-35 år.

Uppdraget
– Konceptutveckling.
– Manus och casting.
– Produktion och distribution.

Webbserien ”Vi kör framåt!” i siffror
– Ca 110 000 visningar av serien.
– En majoritet valde att se klart 51,6 % av avsnitten eller mer
(med en avsnittslängd om ca 7 minuter).
– 66 % av visningarna skedde inom målgruppen 18-25 år.
– 34 % av visningarna skedde inom målgruppen 25-34 år.
– Fördelning visningar: 50% mobilt, 20% desktop, 30% spelkonsoler/tablets
– Prisat i ”Månadens kampanj” kategori content 2020.