1680x1016_Header_01-(1).jpg
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Kommunikationsuttryck

För Wesslau Söderqvist bistod Borg Owilli i att fastställa ett nytt kommunikationsuttryck, inklusive grafiska profil, webbplats och distribution.

Bakgrund

Advokatbyrån Wesslau Söderqvist (WSA) stod inför flera utmaningar med sin digitala kommunikation – de hade relativt nyligen gått igenom en fusion – från två byråer till en – och hade kontor med lokalt etablerade varumärken utspridda över hela Sverige. Vårt uppdrag blev att bistå i att fastställa WSA:s samlade kommunikationsuttryck, inklusive grafiska profil, webbplats och distribution.
WSA_CASEBILDER_BOWEBB_21_Enskild-bild.jpg
WSA_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Vanster.jpg
WSA_CASEBILDER_BOWEBB_21_Liggande-bild-Hoger.jpg

Uppdrag

Projektet tog avstamp i att optimera WSA:s webbplats, som upplevdes vara det största hindret i det primära syftet med kommunikationen: att nå målgruppen. Borg Owilli fokuserade därför på att uppdatera struktur och form på hemsidan, optimera logotypen och utarbeta en konkret brand book som skulle spegla WSA:s nya företagskonstellation. I arbetet gjorde ett totalt omtag, inklusive webbdesign, webbutveckling, grafisk formgivning och textproduktion. Borg Owilli bistod också med att tillhandahålla lämpliga distributionskanaler för att kommunicera det uppdaterade varumärket gentemot prioriterade målgrupper.
NY_WSA_CASEBILDER_BOWEBB_21_Stor-bild-Utfallande.jpg
NY_WSA_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Vanster.jpg
NY_WSA_CASEBILDER_BOWEBB_21_Staende-bild-Hoger.jpg

Tjänster

Visuell identitet
Webbutveckling
Webbdesign
Innehållsproduktion
Distributionslösningar
Nästa case: Svensk Stöldskyddsförening SSF
Blixtkampanj för SSF