Borg & Owilli Logotyp

WSA


Advokatbyrån Wesslau Söderqvist (WSA) hade ett antal utmaningar med sin digitala kommunikation när de kom till oss. De hade relativt nyligen gått igenom en fusion – från två byråer till en – och har kontor utspridda över hela Sverige. WSA ville helt enkelt stärka sin kommunikation och sitt varumärke mot definierade målgrupper.

Hemsidan upplevdes vara den största utmaningen i det primära syftet med kommunikationen: att nå målgruppen. Vi fokuserade därför på att dels uppdatera struktur och form på hemsidan för att bättre spegla deras identitet, dels sätta en ny tonalitet för att mer effektivt tilltala målgruppen.

Uppdraget
– Webbdesign.
– Webbutveckling.
– Fotografering.
– Textproduktion.
– Distribution.