Corem omvandlar trender till tillväxt

2016 var ett intensivt år för fastighetsbolaget Corem. Förutom en ökning av förvaltningsbeståndet genom förvärv av över 30 fastigheter har också projektverksamheten gått på högvarv. Nu fortsätter satsningen genom att dra nytta av nya trender.

Majoriteten av Corems förvärv finns i Malmö, Stockholm, Göteborg och Jönköping, alla starka orter och strategiska lägen för logistik. Med fjolårets tillväxt ser Corem allt tydligare att den ökade fastighetsvolymen ger möjlighet till framtida synergier och att flexibiliteten i affären ökas. Det är värdefullt för hyresgäster som behöver växa och förändras, eller kanske nyetablera på annan ort och samtidigt kunna behålla samma fastighetsägare.

HÄR GER OCKSÅ den egna fastighetsutvecklingen stora möjligheter. Exempelvis den nya anläggning om 30 000 kvm för Svenska Retursystem som byggs i Västerås, samarbetet med ST Aerospace som omlokaliseras till Arlandastad, och den nyuppförda byggnaden för KS projekt i Halmstad.

– Vi ser en stor potential för långsiktigt värdeskapande inom vår verksamhet för både nybyggnadsprojekt och ombyggnationer av befintliga fastigheter, säger Eva Landén, vd på Corem Property Group.

EN TREND SOM blivit tydlig under senare tid är att de lägen som tidigare inrymde lager och verksamhetslokaler nu är attraktiva också för andra typer av verksamheter. Främst är det handel som upptäckt fördelarna med att vara enkelt nåbara. Corem tar till vara på den trenden och börjar nu bygga anpassade handelsområden för yrkesbutiker. Resultatet är att stora handelsplatser för konsumenthandel, i gränslandet mellan stad och verksamhetsområden, blivit mer regel än undantag i svenska städer.

– Särskilt bilhandlarna har varit väldigt framsynta, de har sett till att ”norpa” de här lägena och varit duktiga på att samla ihop sig. De anser sig ha dragit nytta av detta och det stämmer nog, för när du lastar in familjen i bilen så är det en stor fördel att du kan besöka alla handlare på samma ställe. Så det är ingen slump att man just vid Smista Allé utanför Stockholm hittar alla premiumbilmärken tillsammans, säger Jesper Carlsöö, uthyrningschef på Corem Property Group.


ETT UNDANTAG TILL den här trenden har dock varit yrkesbutiker, som ofta ligger utspridda på mer otillgängliga platser, men med en lojal kundkrets. På senare år har dock konkurrensen hårdnat och marknaden har även konsoliderats, genom att fristående butiker blivit uppköpta av större kedjor.

– På Corem vill vi ta till vara på den här trenden genom att ta den ett steg längre. Istället för att bara hjälpa företagen att hitta lokaler nära varandra, är målet att bygga anpassade handelsplatser enbart för yrkeshandel och vi jobbar just nu med att ta fram dessa handelsområden i Borås, Göteborg och Halmstad, avslutar Jesper.

DETTA ÄR COREM
Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter, aktiva inom lager, logistik och handelssektorn. Corem bildades 2007 och fastighetsportföljen består i dag av 1 250 000 kvm uthyrbar area i fastigheter belägna i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems vision är att skapa utrymmen för att utveckla kundernas affär, och att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment. Corems stam- och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, MidCap.

LÄS MER PÅ:
www.corem.se