Det samhällsbyggande fastighetsbolaget

Fastighetsbolaget FastPartners skapar och tillhandahåller funktionella och effektiva lokaler till näringslivet och offentliga verksamheter. De verksamheter som hyr in sig får bästa förutsättningar – något som långsiktigt skapar bra affärer för FastPartner.

BRA AFFÄRER har det dessutom blivit. Under perioden 2012 till 2015 har fastighetsportföljen vuxit med i snitt 27 procent per år. FastPartner är noterat på Nasdaq-OMX Mid-Cap-lista och hade vid årsskiftet fastigheter till ett värde av 16 866 miljoner kronor.

– Långsiktighet tillsammans med ett kostnadsmedvetet entreprenöriellt arbetssätt där kunden står i centrum är nyckelfaktorer för det framgångsrika arbetet, konstaterar Christopher Johansson, vice vd och marknadschef.

FÖR ATT MÖJLIGGÖRA leverans av en klassledande produkt, arbetar FastPartner aktivt med att utveckla verksamheten och implementera nya digitala verktyg i förvaltningen.

– En central punkt är vårt miljöarbete. Antalet miljöklassificerade byggnader i fastighetsportföljen växer och därmed sänks både våra och hyresgästernas driftkostnader på lång sikt, berättar Christopher Johansson.

FASTPARTNER UTVECKLAR framgångsrikt stadsdelscentrum. Nu pågår arbetet för fullt i Märsta Centrum. Här skapas en samlingspunkt för hela Sigtuna kommun, i något som kan beskrivas som ett modernt ABC-centrum.

– Bibliotek, konsthall och kulturskolan är redan färdiga och inflyttade. ICA slog upp portarna under slutet av förra året och följs under våren av flera butiker. Givetvis är det miljöklassificerade byggnader, med 25 procent lägre energiförbrukning än normerande byggnader, säger Christopher Johansson och tillägger;

– Under de närmsta åren kommer FastPartner att ha ett större fokus på produktion av bostäder. Just nu är färdigställandet av 168 lägenheter i Centralparken, Täby, i sitt slutskede. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta för att göra verklighet av våra hyresgästers visioner.

DETTA ÄR FASTPARTNER
FastPartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Bolagets fokus är kommersiella fastigheter framför allt i Stockholmsområdet – främst lokaler för produktion, lager, kontor och butik.

LÄS MER PÅ:
www.fastpartner.se