Ett varumärke behöver både hjärna och hjärta

Nu för tiden ser vi bara väggord i ostädade lyxfällan-lägenheter. Men jag hittade precis ett klockrent citat som jag gladeligen skulle kunna hänga upp på kontorsväggen, i vita snirkliga träbokstäver:

”Brands need to have a brain (strategy) , a heart (creativity) a mouth (production) and the ability to listen (data)“.

En riktigt bra content- och distributionsstrategi kan alltså liknas vid varumärkets hjärna. För att du ska kunna lyckas med din content marketing, som en långvarig strategisk metod för att bygga och bibehålla relationer till målgruppen, krävs det att du kontinuerligt arbetar med ditt innehåll och värdet av det.

Contentstrategi – vikten av att skapa relevant innehåll för rätt målgrupp

Som content manager värdesätter jag, tillsammans med mina kollegor, ett strategiskt tänk. Det innebär att vi på Borg & Owilli vägleder våra kunder i hur de själva ska tänka kring distributionen av deras content (innehåll). Det handlar om att du inte bara kan ”köra ut lite innehåll”. Det måste också vara förankrat i övergripande mål och strategiska vägval. Om du lyckas med det undviker du att innehållet ses som irrelevant tjabbel, och skapar istället ett mervärde hos kunden.

För att ditt företag ska lyckas med content marketing så krävs det att du kontinuerligt jobbar med ert innehåll och värdet av det. Innehåll utan värde för målgruppen gör mer skada än nytta. Tänk på att en bra contentstrategi utförligt ska beskriva vad det är för typ av innehåll som ska produceras, för vilken kanal och till vilken målgrupp. Men kanske det viktigaste av allt: strategin ska svara på frågan VARFÖR man producerar en viss typ av innehåll.

En annan viktig framgångsfaktor för ditt företags innehåll är att hitta er ”sweet spot”. Var möts ditt företags kunskap, vision och passion med din målgrupps önskningar och intressen? När du väl hittar den här eftersträvansvärda mötesplatsen, kan du skapa innehåll som både är relevant och engagerande.

Distributionsstrategi – få en optimal spridning av ditt innehåll

Förutom att ha en strategi för utformning av ditt företags innehåll är det också viktigt med en riktigt bra distributionsstrategi. Den ska belysa hur du planerar, levererar och hanterar relevant innehåll i egna kanaler och hur du mäter och följer upp gjorda aktiviteter.

Vill du få en effektiv spridning av ditt innehåll i olika kanaler är det viktigt att ta med din distribution i innehållsplaneringen redan från början. Steg ett är att bestämma vilka kanaler du vill använda för att nå maximal effekt.

Framgångsrik distribution kräver ofta en blandning av både köpta och egna kanaler för att få en så pass optimal spridning som möjligt. Om du inte ser till att ditt innehåll sprids i så många relevanta kanaler som möjligt, till en så stor del av din målgrupp som möjligt, så kommer innehållet med största sannolikhet inte ha någon betydelse.

Om du skapar en viss typ av innehåll och placerar det i vald kanal – når du då dem du önskar och kommer de att ta till sig budskapet? Om svaret är nej följer du troligtvis inte en bra content marketing strategi.

Sammanfattning
Vi på Borg & Owilli är överens om att innehåll utan värde för målgruppen, gör mer skada än nytta. Dessutom är det extra viktigt att tänka till vid distribution – hur du, via rätt kanalval, når ut till rätt målgrupp.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med att skapa en content- och distributionsstrategi?

Kontakta mig på;
Email: anna@borgowilli.se
Tel: 072 – 078 32 74