Expertpanelen: Transaktioner

Expertpanelen består av:
Robert Treutiger, Transaktionschef Sverige, Colliers.
Håkan Engstam, IR- och Transaktionschef, Corem.
Rickard S. Dahlberg, Partner och medgrundare, NREP.
Mikael Löwhagen, Partner, Skeppsbron Skatt.

2016 KRÖNTES AV FLERA STORA TRANSAKTIONER. VAD INNEBÄR DET FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN?Robert: Fastigheter är ett tillgångslag, som fortsatt genererar högst värdetillväxt i Sverige och mycket kapital finns att placera i en högintressant och stabil marknad.

Håkan: Tja, det var väl snarare ett bevis för att intresset för fastigheter som investeringsslag aldrig varit så stort som i fjol. Underliggande faktorer ser fortsatt hyggligt gynnsamma ut för att göra affärer.

Rickard: Inget unikt historiskt sett och inga märkbara konsekvenser. Nya aktörer tillkommer och några försvinner, men i övrigt business as usual med allt vad det innebär i upp- och nedgång.

Mikael: Tre bra transaktionsår indikerar en höjd normal transaktionsvolym och en god tillgång till kapital. Med fortsatt låga finanseringskostnader och en stabil svensk ekonomi ser framtiden bra ut.

VAD KAN VI FÖRVÄNTA OSS AV TRANSAKTIONSÅRET 2017?

Robert: 2017 kommer gå i samma fotspår som 2016 och vi ser inga tecken på en avtagande fastighetsmarknad. Transaktioner ute i storstädernas förorter kommer bli mer aktuellt för både nationella och internationella tagare.

Håkan: Med tanke på skatteutredningen om paketering och stämpelskatt, tror jag att vi kan vänta oss en större osäkerhet på marknaden. Corem kommer sannolikt att lägga ännu mer kraft på projekt och förädling i befintlig portfölj under 2017.

Rickard: Fler stora transaktioner och relativt hög totalomsättning. Dock ej samma nivåer som för 2016. Nya aktörer som testar lyckan medan sentimentet generellt hos lokala investerare och banker blir något mer restriktivt.

Mikael: Förutsättningarna är liknande de som gällde 2016. Orosmolnen, från vårt perspektiv, är förväntade försämringar av ränteavdrag och paketeringsmöjligheter. Sådana förändringar kan påverka negativt.