Framtidenkoncernen satsar hållbart

Bostadsbehovet är stort i Göteborg. Tillsammans med resten av Framtidenkoncernen möter hyresjätten Bostadsbolaget efterfrågan genom att värna om hållbarhet, våga vara personliga – och att prioritera trivsel och trygghet för alla sina hyresgäster.

DET ÄR mycket på gång för Bostadsbolagets vd Kicki Björklund. Tillsammans med moderbolaget Förvaltnings AB Framtidens vd Mariette Hilmersson förklarar hon att mycket möjliggörs främst tack vare drivet hos kollegor och kunder.

– Jag gillar att kunna leda i tillväxt och med tillit. Det är enkelt när vi har så många kompetenta och målfokuserade medarbetare. Vi lyssnar på varandra och det avspeglar sig i verksamheten på många sätt. Vi har dessutom precis fått motta Kundkristallen, ett kundmotiverat pris som grundar sig i känslan av att vi erbjuder bra service. Det är det bästa kvittot vi kan få på att vårt sätt att arbeta ger effekt och är uppskattat.

FÖR DE BÅDA cheferna som drivs av förändring är det en spännande tid. Bostadsbolaget fokuserar sedan en tid tillbaka helt på ombyggnation och att ytterligare utveckla förvaltningen medan ett nytt bolag bildats för att driva all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen.

– Vi har ett stort mål på 1 400 nya lägenheter per år och genom att samla all vår kraft på samma ställe kan vi fokusera och effektivisera mera. Vi arbetar för att minska produktionskostnaderna så att vi kan få lägre hyror, ökad flexibilitet och valfrihet för hyresgästerna, förklarar Mariette.

FRAMTIDENKONCERNEN är en del av Göteborgs Stad och har ett stort ansvar och viktigt uppdrag när det gäller utvecklingen av Göteborg. Utmaningarna gäller framför allt den generella bostadsbristen, kravet att renovera smart så att fler kan bo kvar och det sociala ansvaret.

– Inom koncernen finns sex geografiska utvecklingsområden vilka kommer med sina egna särskilda utmaningar. Av dessa är två Bostadsbolagets och vi, allmännyttan, har ett stort ansvar i arbetet för en mer jämlik stad, säger Kicki.

– För oss är det viktigt att det känns lika bra att bo överallt och vi satsar därför lite extra på just våra utvecklingsområden.

Det handlar inte bara om bostäder till fler, det handlar om trygga och trevliga livsmiljöer som människor kan och vill växa i, fortsätter Mariette.

DETTA ÄR BOSTADSBOLAGET
Med över 24 000 hyresrätter är Bostadsbolaget ett av landets största bostadsföretag. Tillsammans med sex andra bolag ingår de i Framtidenkoncernen som med moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden totalt äger mer än 70 000 hyresrätter och är en del av Göteborgs Stad.

LÄS MER PÅ:
www.bostadsbolaget.se