Putskonceptet där tradition möter innovation

Efter fuktdebatten 2007 har branschen arbetat för att utveckla fasadsystem med minimal läckagerisk. Ett av dem är Combimix tvåstegstätade putskoncept Combi-Drain® vars försäljning exploderat i år.

DET VAR ett par år efter den stora fuktdebatten som Combimix, som utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin, utvecklade sitt tvåstegstätade putskoncept Combi-Drain®. Magnus Wiberg, produktansvarig på Fasad, förklarar att man valde att sätta företagets traditionella tjockputssystem på distans ifrån väggskivan för att på så sätt få en dräneringsspalt på tolv millimeter där eventuell inträngande fukt kan dräneras ut i botten av systemet.

– Vi tar alltså isoleringen utanför vindskyddsskivan och putsar den med tjockputs på gammalt traditionellt sätt.

JONAS LUND, VICE vd på Combimix, inflikar att hemligheten bakom det hela är putsfästet Combi som skapar luftspalten som gör att man får en isolering från vindskyddskivan och även ett mindre luftombyte så att det inte står helt stilla.

– Det är det enda som skiljer Combi-Drain® från vårt traditionella putssystem, förklarar han.

MAGNUS BERÄTTAR ATT efterfrågan på Combi-Drain® har ökat stadigt de senaste åren i och med Boverkets regler och att försäljningen exploderat i år.

– Det tar alltid ett tag att arbeta in nya koncept men nu märks det att även konstruktörer och arkitekter uppskattar Combi-Drain®. Eftersom vår dräneringsspalt syns på bilder blir det tydligt för de som inte får så mycket information gällande fasadsystemen, säger han och fortsätter:

– Eftersom det är få arbetsmoment som förändras så blir det förhållandevis billigt för slutkunden. Andra system som vi konkurrerar med, exempelvis ventilerande system, har väldigt många moment som tillkommer. Mervärdet är att det här systemet är gjort på mineralull som är brandsäkert och skyddar mot buller.

LÄS MER PÅ:

www.combimix.se