I våra hus tänker man lite bättre

Skolor, badhus, kunskapskluster för företag och bibliotek är bland de fastigheter Kunskapsporten satsar på. Profilfastigheter har varit inriktningen sedan start.

ATT UTVECKLA kreativa miljöer är vår drivkraft. Vi vill vara engagerade i våra fastigheter och skapa liv och aktiviteter. Våra hus ska lyfta den verksamhet som ryms i dem, säger Joakim Ollén, Kunskapsportens VD och grundare.

– När jag tillsammans med Erik Selin startade Kunskapsporten 2007 såg vi att det fanns ett stort behov av nytänkande när det gäller att kombinera samhällsfunktioner. Det är viktigt att skapa nya lokaler som stödjer kunskapsinhämtning och kreativitet, oavsett om det gäller offentlig eller privat verksamhet, säger Joakim Ollén.

KUNSKAPSPORTEN HAR SATSAT på att både utveckla och bygga men också förvärva fastigheter som kännetecknas av vad som skulle kunna kalla en ”crossover” filosofi. Bibliotek ihop med bostäder i Hörby, förskola ihop med äldreboende i Malmö och utbildningslokaler tillsammans med kontor för kunskapsintensiv verksamhet i Hässleholm är några exempel.

LÄNGST I EGET engagemang i verksamheten går Kunskapsporten i sina friskvårdsanläggningar där man driver verksamheten själv.

– Vi ser att framtidens badhus innehåller både offentliga åtaganden som simundervisning men mer icke-kommunala funktioner som SPA, Bistro, lekbad och gym. Vi kan förse kommuner med badhus och simundervisning och samtidigt driva den kommersiella verksamheten under samma hatt.

Genom att vi dessutom är fastighetsägare garanteras fokus på långsiktigt bra verksamhet och underhåll, förklarar Joakim Ollén.

TILLSAMMANS MED PEAB har man utvecklat ett koncept för framtidens badhus som man nu lanserar i kommunsverige.

DETTA ÄR KUNSKAPSPORTEN

KunskapsPorten AB är ett samhällsbyggarbolag med ett bestånd med tre ben: Kunskaps – och kulturhus, Sportcentra, och äldrebostäder. Kunskapsporten har fastigheter i nio kommuner i södra Sverige. Huvudkontoret ligger i Malmö.

LÄS MER PÅ:

www.kunskapsporten.nu