Borg & Owilli Logotyp

Insights

Årets största åtagande för Borg & Owilli

Publicerad av borgowilli

Sex tidningar på sex dagar. Dagens industri Almedalen är Borg & Owillis största åtagande under året. Fredrik Björnback, Head of Partners Sales, berättar mer om vad som krävs för att lyckas med det prestigefulla projektet, som involverar stora delar av bolaget.  

Totalt levererar Borg & Owilli sex Almedalstidningar med olika teman – alla under Dagens industris flagg – vilka distribueras som bilagor från lördag 29 juni till fredag 5 juli.

– Nytt för i år är att vi har utökat vårt erbjudande från fem till sex tidningar, eftersom vi kunde se en stor efterfrågan att kunna kommunicera även inför Almedalen, på lördagen. Det är många som vill synas och till exempel pusha för seminarier och olika sammankomster. I år har vi även kunnat erbjuda true natives på Di.se. Det är ett slagkraftigt erbjudande som har stärkt vår produktportfölj ytterligare, säger Fredrik Björnback.

Vad ansvarar du för i arbetet med projektet?
– Som Head of Partners Sales arbetar jag med affärsutveckling med de mediehus som vi samarbetar med. I samband med Di Almedalen är jag en brygga mellan Dagens industri, säljgolvet och studio, som arbetar med textproduktion, och ser till att allt går som planerat. Det kan handla om allt från resursfördelning och att sätta teman till att hjälpa till med leads-prospektering och paketering.

Vad krävs för att lyckas genomföra ett sådant stort projekt?
– Att vi har kompetenta säljare med en väldigt hög engagemangsnivå som brinner för projektet och att vi arbetar med ett så starkt varumärke som Dagens industri är två viktiga framgångsfaktorer. Projektet var lite mer segstartat än vanligt men vi gjorde ett väldigt starkt avslut. Vi har blivit mer sammansvetsade med en bra struktur i arbetet. Projektet ger oss möjlighet att samarbeta med många nya kunder, men vi har även en trogen kundbas som har varit med under flera år i rad.

Hur har intresset för att medverka i årets upplagor sett ut?
– Att Almedalsveckan har gått från att vara en viktig plattform för politiska frågor till att bli Sveriges största nätverksträff för näringslivet, är en trend som pågått under en längre tid. Visserligen var Almedalen under valåret 2018 en smältdegel med rekordmånga evenemang och vi kan se att intresset har minskat i år, säger Fredrik Björnback och tillägger:

– Men, om man ska påverka och skapa opinion så är det i år som det riktiga grundarbetet börjar. Våra kunder syns i samband med Nordens största affärstidning som är en mycket trovärdig kanal. Jobbar du med till exempel samhällsbyggnadsfrågor har vi en tematidning för det. Här finns med andra ord möjlighet att synas i rätt kontext.

Hur ser planerna ut för hösten?
– Energibranschen är inne i en väldigt spännande fas. Det är något vi kommer bevaka noggrant under hösten och även se till att vi har intressanta erbjudanden kring det. Vi har också ett väldigt roligt samarbete med Expo 2020 framför oss som ni snart kommer att få se mer av!