Borg & Owilli Logotyp

Insights

Din nästa talang finns i förskolan

Publicerad av borgowilli

Vår Content Manager Lovisa Olai ser en trend i teknikbranschens arbete med kompetensförsörjning. Det räcker inte längre att rikta sig till universitet och gymnasieskolor. Insatserna behöver börja betydligt tidigare än så.

“Vi har märkt att vi måste börja ännu tidigare”

“Intresset behöver väckas mycket tidigare för att göra skillnad”

“Vi är till och med ute i förskolor nu”

Detta är fraser som jag i min roll som Content Manager fått höra allt mer på sistone. I mina intervjuer med företag dyker det upp gång på gång – vi måste satsa på barnen. Men varför? För den framtida kompetensförsörjningen i teknikbranschen, såklart.

Teknikbranschen brottas redan nu med utmaningen att hitta kompetens. Man praktiskt taget skriker efter ingenjörer, programmerare och utvecklare – i SCB:s Arbetskraftsbarometern från 2018 är det arbetsgivarna på teknik- och tillverkningsområdet som i störst utsträckning uppger att de behöver nyanställa de kommande åren. I och med att tekniken utvecklas kommer dessutom en redan hög efterfrågan på kompetens bara att öka. AI och machine learning skapar helt nya discipliner och de som kommer att täcka upp det behovet är framför allt generationen som nu går i grundskolan – kanske till och med i förskolan.

Om Sverige ska behålla den framstående position man har som innovations- och tekniknation är detta en kritisk fråga.

Även bransch- och intresseorganisationerna pekar på detta. Teknikföretagen beskriver ungas teknikintresse som avgörande för att företagen ska kunna attrahera kompetens framöver; Sveriges Ingenjörer genomför tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien en satsning med målet att 30 procent av alla gymnasieelever ska gå en naturvetenskaplig eller teknisk linje senast 2020; Womengineer organiserar varje år en dag där unga tjejer får testa på att vara ingenjör för en dag. Bara för att nämna några.

Hittills har mycket av detta arbete riktat sig till gymnasieungdomar och studenter på universitet och högskola, men många har alltså insett att det inte är nog. Intresset måste väckas betydligt tidigare och därför besöker allt fler företag nu förskolor för att skapa entusiasm kring teknik – och öka chansen att de väljer en teknisk utbildning senare i livet.

Ett stort, och långsiktigt, åtagande minst sagt. Men, om det är något jag lärt mig av att arbeta med den här branschen är det att den drivs av människor med stor innovationskraft och uppfinningsrikedom – något de har gemensamt med barnen. Därför tvivlar i alla fall inte jag på att man kommer ta sig an den här utmaningen och komma ut starkare på andra sidan.

Ingenjörer älskar ju problem, eller hur?

Lovisa Olai, Content Manager på Borg & Owilli.
Har du lösningen på problemet och vill ha hjälp att kommunicera det? Kontakta mig på lovisa.olai@borgowilli.se.