Borg & Owilli Logotyp

Insights

Försäljningschef: ”Att visa uppskattning gör stor skillnad för engagemanget”

Publicerad av borgowilli

Borg & Owilli har på 1,5 år ökat sin säljstyrka med 100 procent. Branschen är tuff. Men, genom att arbeta med varje individs personliga utveckling och lägga fokus på teamaktiviteter och en stark gemenskap har bolaget skapat en positiv kultur på säljgolvet.

Hur definierar man egentligen en engagerad och målinriktad mediesäljare? Enligt Borg & Owillis försäljningschef Salar Roshandel är rätt mindset allt:

– En oengagerad säljare tänker ”i dag ska jag uppnå detta för att göra chefen nöjd eller för att jag måste”. En engagerad säljare tänker att ”i dag ska jag uppnå detta för att jag vill”. Vi jobbar stenhårt med tankesättet att alla vinner och förlorar tillsammans. Det är jätteviktigt. Här drar man sitt strå till stacken och firar alla fina insatser både tillsammans och individuellt.

Hur vill du beskriva Borg & Owillis företagskultur?
– Stark, dynamisk och vinnande. Med dynamisk tänker jag anpassningsbar och det är något som vi jobbar med hela tiden – här är ingen rädd för förändring. Jag skulle vilja påstå att en stark företagskultur sitter i väggarna. Det känns direkt när man kliver in på kontoret och det genomsyrar hela vår organisation nerifrån och upp.

I en medarbetarundersökning som Borg & Owilli gjorde i höstas skattade 31 personer av 35 att de trivs bra eller väldigt bra på arbetsplatsen. Salar Roshandel menar att det fina resultatet grundar sig i att det inte finns någon hierarki på säljgolvet:

– Visst har alla tydliga roller och ansvar men man är inte rädd för att interagera med oss chefer som har ett nära samarbete – Fredrik Björnback ansvarar för research och aftersales medan Gabriel Neptune ansvarar för paketering och det digitala. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg miljö, där alla känner att de kan vända sig till oss i både privata- och jobbrelaterade frågor, säger han och tillägger:

– Utöver det fokuserar vi på att verkligen umgås med varandra, genom att till exempel köra teamaktiviteter och uppmana till gemensamma träningspass före eller efter jobbet.

Vikten av att skapa en trygg miljö

Bolaget har för branschen en relativt låg personalomsättning och arbetar för att bygga en så trygg miljö för försäljning som möjligt. Många här har till exempel sitt första säljjobb, vilket kan vara väldigt ansträngande.

– Det är en tuff bransch och därför är både ”pre-boarding” och ”on-boarding” viktigt. Vi ser även till att utveckling- och karriärmöjligheter finns i bolaget för vi vill självklart behålla kompetens. För oss är det viktigt att också mäta rätt värde – att inte enbart fokusera på siffror. Vi måste våga kolla på folks insatser, vilken energi de sprider och hur mycket de är mottagliga att lära sig något nytt. Allt detta skapar på sikt supersäljare!

Som försäljningschef ser Salar Roshandel till att delegera uppgifter och ansvar för de som visar framåtanda och vill utvecklas. Han menar att det skapar engagemang:

– Det är viktigt att våga lita på sina medarbetare och vi vet att man behöver ha mod att misslyckas för att lyckas. Som försäljningschef är det också viktigt att föregå med gott exempel. Det är svårt att be folk komma in på en söndag om jag inte själv är på plats för att stötta och hjälpa till.

Mångfald gör oss starka

Att bekräfta säljaren så att den känner sig sedd och att även andra medarbetare visar sin uppskattning är jätteviktigt, och ofta underskattat. Man behöver inte belöna – att uppmärksamma och ge peppande ord räcker gott.

– Alla är olika och fungerar på olika sätt, men att lyfta en individ och mäta dennes prestation i mjuka värden är betydelsefullt. Har personen i fråga lyckats med något som varit jobbigt vill vi verkligen förmedla det till både individen och bolaget.

Många menar att värdegrunden är starten för den företagskultur som råder på arbetsplatsen. Hur skulle du beskriva vår värdegrund?
– För oss är mångfald en viktig grundsten. Vi har många olika personligheter i olika åldrar, med olika bakgrunder och olika intressen. Vår mångfald gör oss starka och för mig handlar det om att man ska få vara den man är. När vi till exempel kör en första intervju, då fokuserar vi bara på personen – om den har engagemang och vill framåt. För mig kan det vara lika mycket värt som en säljbakgrund.

Stark synergieffekt

Salar Roshandel lägger stor vikt vid samarbetet mellan de olika delarna av bolaget. Här arbetar totalt 40 personer, inom två olika avdelningar: Agency och Media. Han menar att alla behövs för att bolaget ska kunna fortsätta växa och göra bra insatser.

– Under 2019 ska vi arbeta för att förbättra samarbetet mellan de båda avdelningarna ännu mer. Det är det som är vår stora styrka – att vi på Media jobbar så nära en kreativ byrå. Synergieffekten som skapas är unik och gör att vi verkligen sticker ut på marknaden.