Konsten att bygga en inkluderande stad

Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Stadsutvecklingsprojektet heter Älvstaden och är ett av Nordens största. Det ska bland annat motverka segregationen i Göteborg, och samtidigt främja kultur, kreativitet och entreprenörskap.

25 000 bostäder och 45 000 nya arbetsplatser ska det bli i de centrala områdena kring Göta Älv. Det är en enorm satsning, där den stora småstaden ska bli den lilla storstaden. Men ambitionerna är högre än så. 

- Ett huvudmål är att ”hela” (som i betydelsen att ”läka ihop”) staden – på olika sätt. För det första måste vi motverka segregationen. Vi har kommit till vägs ände där och måste skapa en stad för alla, oavsett inkomst, kön, ålder eller ursprung. Homogena miljöer blir dessutom väldigt torftiga, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling AB.

LENA Andersson tycker att man måste ställa sig frågan: Vad är staden till för? Och vad är funktionen? Hon menar att det handlar om utvecklingsmöjligheter, både för företag och människor. Och att mötesplatserna blir intressantare, mer kreativa och kraftfulla ju mer blandade de är.

FRIHAMNEN, som är ett av de sju expansionsområden som utgör Älvstaden, ska ha 50 procent hyresrätter. Här kommer hyrorna att sättas i fyra olika nivåer. För en fjärdedel av hyresrätterna kommer hyran att hamna på runt 6000 kronor i månaden för en normalstor trea. I nästa hyresnivå kommer en likvärdig trea att kosta cirka 8000 kronor respektive 11000 kronor i den högsta nivån. En fjärdedel kommer att ha helt fri hyressättning. Vi har fått kritik för att denna hyresmodell skulle
handla om så kallad social housing.

– Men så är det absolut inte. Vi subventionerar ingen mark, och det ska inte finnas särskilda områden för personer med lägre inkomster, säger Lena Andersson.

MEN det talas ju om att det alltid är så dyrt att bygga nytt. Hur gör man för att bygga så här billigt?
Det handlar om flera faktorer. För några stora bolag som anmält sitt intresse är det möjligt just för att vi kan erbjuda så stora volymer. För andra mindre företag handlar det om att de har ett produktionssystem som är billigare.

DESSUTOM kan man inom samma område och rentav samma bostadshus ha olika hyresnivåer beroende på läget. Lägenheter som ligger högt upp med spektakulär utsikt är dyrare, medan lägenheter längre ner blir billigare.

I DETTA inkluderande och integrerande projekt ingår också näringslivsperspektivet som en naturlig del. Älvstaden med sitt centrala läge gör att många företag kan erbjuda sina anställda
centrala arbetsplatser. Här finns unika möjligheter till etablering/flytt in i citymiljö. Ett tydligt och framgångsrikt exempel är Lindholmen Science Park, Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område.

– En kommersiell aktör hade aldrig kunnat eller vågat starta ett sådant projekt med så få aktörer som fanns från början. Men som kommunalt bolag kunde vi just det, och vi höll på varenda kvadrat-
centimeter tills vi fått den mix och profil som vi ville ha, säger Lena Andersson.

ETT annat av Älvstadens områden, Masthuggskajen, har en lite annan inriktning. Här finns redan tunga aktörer som Stena och Elof Hansson, och målet är att skapa ett handelskluster. Medan ovan
nämnda Frihamnen får en mer kreativ prägel, med viss kulturell vinkling.

EFTERSOM det är vi själva som äger marken har vi stora möjligheter att skapa en dynamisk blandning av restauranger, butiker, service liksom kultur och social service som alla gynnar varandra. Inte genom osund konkurrens, utan genom att skapa goda förutsättningar.

DETTA ÄR ÄLVSTRANDENS UTVECKLING AB
Älvstranden Utveckling är Göteborgs Stads utvecklingsbolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Tillsammans med stadens planerande förvaltningar och näringsliv skapar man en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven.

LÄS MER PÅ:

www.alvstranden.com