Eget VA – smidigt och miljövänligt!

Att bevara miljö och livsrum och därmed förbättra förutsättningarna för kommande generationer är av yttersta vikt för vattenhanteringsföretaget BAGA Water Technology.
– Våra kunder är stolta över sitt miljöengagemang och sitt goda dricksvatten!

BAGA erbjuder långsiktiga och miljövänliga fastighetslösningar för rening av avlopps- och hushållsvatten och lanserade nyligen ett nytt produktsortiment inom vattenrening.

– Vi tar hand om den viktiga helheten runt vattnet för fastighetsägaren. Allt hänger samman, en del kanske inte vet att dricksvattnets kvalité har stor betydelse för hur avloppet kommer att fungera. En
avloppsanläggning måste ses i ett helhetsperspektiv, integrerad med huset och naturen runtomkring, säger affärsutvecklingschef Patrik Ellis.

UTE PÅ ÖAR råder det stora logistiska och entreprenörmässiga utmaningar i installation av vatten och avlopp samtidigt som högre kravnivåer på rening ska uppfyllas. AB Sjöliv på Värmdö utför sedan 2004 marina entreprenader i Stockholms skärgård, långt från kommunala avlopp.

– Vi ser ut vilken anläggning som är lämplig utefter plats, myndigheternas krav och kundens behov, säger Rikard Beckman på AB Sjöliv. Jonas Jalakas på AB Sjöliv fortsätter:

– Det är roligt att bidra till en bättre miljö i Östersjön och för oss är BAGA det säkra miljövalet. De är fantastiska att jobba med – de vet vad som fungerar och har hög kvalitet på sina produkter.

BAGA, SOM GRUNDADES 1992, har stor kunskap och erfarenhet om hur vattenreningsfilter och avloppsanläggningar fungerar och påverkar varandra.

– Vi har en miljö som ska tas omhand på bästa sätt. Det gäller för anläggare att se sin roll i helheten och där har vi AB Sjöliv som gör ett riktigt bra jobb, säger Patrik och fortsätter:

– Det är viktigt att installationen blir riktigt bra då den kommer att ha en livslängd på minst 20 år men helst 40 år. Det gäller att vara aktiv på alla fronter för att rädda miljön och med våra produkter och lokala partners kan vi dra vårt strå till stacken, avslutar Patrik.

DETTA ÄR BAGA WATER TECHNOLOGY
BAGA Water Technology, verksamt inom vattenhantering, lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera stora patent. Företaget, som värnar om miljön, erbjuder helhetslösningar med serviceåtagande, från projektering till färdig produkt.

LÄS MER PÅ:

www.baga.se