Industrins framtid kan starta i en hiss

Industrin behöver förändras och moderniseras för att göra hållbar tillväxt möjlig. Kjell Johansson på hissföretaget Hydroware i Småland är övertygad om att vägen går via standardisering, modulära produkter, open source och cirkulär ekonomi. Och är frustrerad över att det tar sådan tid.

De senaste 30 åren har vi snarare gått åt motsatt håll. Vi har lagt mycket fokus på energieffektivisering men det räcker inte, säger Kjell Johansson och hänvisar till Overshoot Day.

OVERSHOOT DAY ÄR den dag på året när vi förbrukat de resurser som finns tillgängliga på planeten. 1986 inföll den 31 december, förra året 13 augusti.

– Forskningen visar att vi skulle behöva minst fyra jordklot för att försörja dagens konsumtionsmönster. Då blir det uppenbart: Vi måste gå från dagens slit-och-släng till mer hållbara produkter som går att laga och återanvända eller till sist återvinna.

HYDROWARE utvecklar högteknologiska driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Kjell Johansson utgår från sin egen bransch, men hävdar att resonemanget är överförbart på många områden inom industrin.

– Innerdörrar i lägenheter fick sin standard 1972. Konkurrensen är på komponentnivå. Det fungerar och standardisering förenklar för människor. Du kan köpa en innerdörr från vem som helst och vara säker på att den passar hemma hos dig.

– Det politiska systemet behöver se till så att även andra industriprodukter standardiseras. I min bransch kan man till och med patentskydda layout i ett schakt. Patent kan behövas, men många gånger fungerar de blockerande och bromsande. Varje komponenttillverkare kan nu inte använda sitt eget material. Ingen har krav på sig att använda så lite råmaterial som möjligt. Att utveckla mer hållbara och bättre produkter försvåras. Varje tillverkare skyddar sitt och tiden går

– fast att det är så bråttom!

KJELL JOHANSSON har kontakt med Northampton University för att försöka få till stånd ett forskningsprojekt där man ska studera hur man bäst bygger en modulär hiss med standardiserade
gränssnitt.

– Tillsammans med branschaktörer och standardiseringsorgan. Målet är att få fram en prototyp på en framtida hiss. Vi kommer att behöva skruva på våra affärsmodeller och fokusera på snävare områden, snarare än att skydda ett helt system. Det blir konkurrens på modulerna, varje bolag i branschen får hitta det som är unikt för dem. Samhället vinner enormt mycket på om vi kan byta ut och återanvända på komponentnivå för att öka livslängden på våra produkter.

KJELL JOHANSSON SÄGER att mer öppna system är en nödvändighet.

– Till och med Microsoft börjar jobba med open source nu. Google har för klarat att de ska ta ledningen när det gäller cirkulär ekonomi. Utvecklingen går så fort. Med öppna system konkurrerar vi på andra sätt, som främjar samhället och människorna i det.

DETTA ÄR HYDROWARE
Hydroware utvecklar högteknologiska driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Vi tillverkar robusta hissar med öppna system som kan moderniseras och ges en mycket lång livslängd. Vår vision på Hydroware inspireras av cirkulär ekonomi. Vi vill vara med och bygga långsiktigt hållbara hisslösningar där god ekonomi kombineras med att allt kan återanvändas eller åtminstone återvinnas.

LÄS MER PÅ:
www.hydroware.se