Borg & Owilli Logotyp

Om oss


I kampen om människors uppmärksamhet är bara det bästa innehållet bra nog.

Borg Owilli gör kommersiellt innehåll som är bra nog att konkurrera med medier och populärkultur om publikens uppmärksamhet. Vi inspireras ständigt av både kultur och teknik för att skapa koncept som fångar samtiden och väcker intresse från de målgrupper som våra uppdragsgivare vill nå. Vi anser att det produceras alldeles för mycket content, och hjälper våra kunder att göra strategiskt underbyggda investeringar i innehåll med kreativ och redaktionell höjd — i stället för att bara kommunicera för sakens skull.