Rstudios kunskap bidrar till att utveckla staden

De intresserar sig för stadens dynamik och flöden och skapar offentliga vardagsrum och naturliga mötesplatser i och kring staden. Rstudio är arkitektbyrån som har kund- och samhällsnyttan i fokus och som söker det unika i varje uppdrag.

ARKITEKTBYRÅN Rstudio ritar framför allt stadsdelscentrum, gallerior och byggnader för handel och står bland annat bakom Göteborgsregionens största kontorshus, SCA, en arbetsplats för 1 000 personer. De senaste åren har Rstudio bland annat utvecklat Mölndals innerstad och bygger nu en stadsnära handelsplats i Kungälv med arbetsplatser, kontor och plats för nöjen och gym.

– Det tillför en helt ny offentlig mötesplats för Kungälv, dit man kan ta sig för att umgås i sin egen stad, säger arkitekten Carl Birath.

ATT UTVECKLA offentliga vardagsrum i samverkan med handelsetableringar är en stor del av Rstudios vardag.

– Vi genererar ett liv, en puls. Handeln är som en motor i staden – där det finns handel finns det naturliga mötesplatser, menar arkitekten Carl-Johan Viklund och fortsätter:

– Ett utrymme för torgbildningar med caféer och sittmiljöer ger plats för människor att träffas i det offentliga rummet.

ETT STORT PROJEKT som löper under lång tid är om- och tillbyggnaden av A6 center – ett köpcentrum i Jönköping.

– Det finns en ambition och strategi att se köpcentret som en motor för stadsutveckling. Staden växer hela tiden och områden strax utanför centrum blir alltmer stadsmässiga. Där ser man att köpcentrum kan bli en del av en ny, tät stadsmiljö över tid, menar Carl-Johan.

ATT GE ARKITEKTUREN en autentisk och trovärdig identitet genom att väva samman historia med framtid är viktigt för Rstudio. A6 center har tidigare inrymt Smålands artilleriregemente och det ska synas i arkitekturen som en bakgrundsmiljö.

– Vi står i dialog med den gamla 1800-talsarkitekturen och gör det på ett modernt sätt så att hela miljön lyfts. I det här fallet har vi skapat en unik struktur där hela byggnaden refererar till en tågstation eller en saluhall. Köpcentrum är en plats med flöde, puls och förändring över tid – som en tågstation. I Mölndal har vi exempelvis jobbat mycket med tegel som skapar koppling till kringliggande bebyggelse, berättar John Johanson, arkitekt och vd och fortsätter:

– Våra projekt ser inte likadana ut och vi söker alltid det unika i varje uppdrag.

RSTUDIO GÖR stadsplaner som främjar en levande by eller stad. Många människor vill gärna se en levande stad, något man ofta förknippar med verksamheter i bottenvåningar.

– Då gäller det för oss att ge rätt förutsättningar för verksamheter att finnas i ett samhälle. Att få till goa saker i stan och se till att de kan överleva. Det blir både kundnytta och samhällsnytta, menar John och fortsätter:

– Vi har sett att om vi kan tillföra de kvaliteter som utvecklar samhället blir det till en stolthet bland invånarna och det gör att många av projekten driver utvecklingen framåt.

DETTA ÄR RSTUDIO
Rstudio for Architecture skapar verklighetsförankrad och visionär arkitektur som förenar kundens önskemål och samhällets krav. Specialiserade på retailarkitektur/handel och stadsutveckling med projekttyper som regionala köpcentrum, citygallerior, kontor, sjukvårdscentrum, bostäder och mycket mer. Rstudio kallar det värdeskapande arkitektur ”with soul”.

LÄS MER PÅ:
www.rstudio.se