Sture öppnas upp för att nå sin fulla potential

Genom att öppna upp Sturekvarteret, vill fastighetsägaren ADIA skapa ett tillgängligt kvarter där gårdar och stråk inne i kvarteret gör tidigare gömda pärlor synliga. Sture ska bli en social knytpunkt i staden, enligt projektledaren Charlotta Rosén.

DET NUVARANDE Sture är en bedagad skönhet som är väldigt svårnavigerat. Som det är nu är det bara de krogar och butiker som ligger i de yttre fasaderna som går bra, menar projektledaren Charlotta Rosén.

– Vår utmaning är de inre delarna av kvarteret. Kontorslokalerna är dessutom i väldigt dåligt skick och detta i ett av stadens bästa lägen, säger hon.

KVARTERET STURE står inför en stor omvandling där handelsytan ökar med cirka 8 000 m2 i bland annat ett helt nytt nedre plan, nästan 2 000 arbetsplatser tillkommer och antalet hyresrätter väntas öka till 89 från nuvarande 38. TAM Group, som driver projektet på uppdrag av ADIA har arbetat med detaljplanen i fyra år och planen är att byggprocessen ska sätta igång 2019. Men behöver kvarteret verkligen en ny skrud? Charlotta berättar att mycket av det som är vackert och unikt i Sture är dolt för allmänheten. Därför kommer gator, innergårdar och andra platser öppnas upp så att alla kan ta del av dem.

– Bland annat kommer delar av de byggnader som i dag döljer Sturebadet tas bort så att det blir ett eget hus. Det kommer att få egna fasader och en tydligare ingång för att än mer bli en viktig plats i Sture. Eftersom det är kulturminnesmärkt kommer det såklart att restaureras och bevaras i sin helhet, säger hon.

ÄVEN Marmorhallarna, som en gång i tiden var en bilsalong, kommer att restaureras till sitt ursprungliga skick.

– Här kommer det att finnas handel och vi kommer även att koppla tunnelbaneuppgången hit. Under Marmorhallarna kommer det att bli ett helt nytt handelsplan, säger Charlotta och tillägger:

– Marmorhallarna kommer att bli som ett inre torg. Sedan kommer vi även att bygga ett torg kring Sturebadet och ett vid Grev Turegatan. Tanken är att torgen, innergårdarna och stråken kommer att skapa en känsla av tillgänglighet i kvarteret och naturliga vägar genom det.

DET ÄR inte bara Marmorhallarna och Sturebadet som kommer att restaureras utan också Stures historiska fasader. Charlotta berättar att många av fasaderna förvanskades under 1900-talet för att göra plats för neonskyltar.

– Jag tror att alla stockholmare kommer att uppleva att det blir en ansiktslyftning för de här husen. Kvarteret kommer att fortsätta se historiskt ut, den stora förändringen sker på insidan, säger hon.

BYGGTIDEN för projektet är beräknad till drygt sex år och kommer att bestå av två faser. Under den första fasen är handeln öppen i ungefär den utsträckning den är i dag och när fas två börjar kommer vissa verksamheter flytta till den södra delen som då står klar.

– Det är en av f lera lösningar som vi arbetat fram för att göra processen så smidig som möjligt för hyresgästerna. Det går inte att undvika störningar i den här typen av stora projekt men vi har jobbat extra hårt för att göra det så smärtfritt som möjligt, säger Charlotta och tillägger:

– Vi har utvärderat möjligheten att bara göra enklare renoveringar, men då löser man inte de stora utmaningar som Sture har i dag. Vi vill bygga någonting hållbart som även kommande generationer kommer att ha glädje av.

DETTA ÄR STUREKVARTERET
TAM Group förädlar fastighetstillgångar och skapar attraktiva, hållbara stadsmiljöer. Genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom asset management med inriktning på förädling och förvaltning av fastighetstillgångar; place management med fokus på stadsutveckling samt etablering och utveckling av handelsområden, gallerior och köpcentrum. I Sturekvarteret arbetar TAM Group på uppdrag av fastighetsägaren Abu Dhabi Investment Authority.

LÄS MER PÅ:
www.sturekvarteret.se
www.tamgroup.se