Våra spaningar från Almedalen

Almedalsveckan är snart till ända. Fyra representanter från Borg/Owilli Agency har sammanfattat varsin spaning från veckan som gått. Det är högt och lågt – från verksamhetsutveckling till irriterande saxofonister på PR-mingel.

Mikael Owilli: Vi ser ett fortsatt starkt fokus på digitaliseringsfrågor. Almedals vinnare är de som lyckas skapa värdeskapande innehåll och som faktiskt är relevant för mottagaren. Annars är det lätt att det endast blir floskler som snarare stjälper varumärket mer än vad det hjälper. Många seminarier under Almedalsveckan var otydliga och man fokuserade ofta på en allt för stor målgrupp istället för att diskutera specifika sakfrågor. Här kan vi återigen konstatera att vikten av att att ha en tydlig strategi kring sitt varumärke blir prio ett, då det är svårt för mottagaren att sortera bland det enorma flöde av innehåll vi möts av varje dag.

Anna Bjur: Jag kan med glädje konstatera, efter medverkan på ett flertal seminarier under veckan, att företag och organisationer inom flera sektorer äntligen har börjat förstå vikten av ett kontinuerligt mångfaldsarbete. Mångfald går att likställa med affärsnytta – det handlar inte om ett “goodwill” arbete. Förmågan att koppla ihop organisationens verksamhetsutveckling med förmågan att kompetensförsörja verksamheten är helt avgörande i dagens och morgondagens globala konkurrens. Summa summarum: för att ditt bolag ska lyckas idag krävs det också att du säkerställer ett genus- och mångfaldsperspektiv i din verksamhetsutveckling.

Nellies Sörman: Almedalen handlar inte längre bara om politik. Det har gått från att vara ett torgmöte med Olof Palme till att bli en nätverkarvecka där man vårdar gamla relationer och skapar nya. Politiken är inte längre det mest centrala, utan lika viktigt är det med företag, business och media. Det är en perfekt vecka för att under mer avslappnade förhållanden skapa nya kontaktytor som är viktiga för den fortsatta affären.

Angående innehållet i Almedalen tycker jag att det är roligt att viktiga frågor såsom jämställdhet och mångfald diskuteras flitigt. En annan parantes är att om man inte har en klar idé om varför man åker till Almedalen och vad man ska göra där är det bättre att stanna hemma då man lätt blir osynlig i bruset.

David Borg: Digitaliseringsfrågor är i fortsatt stort fokus och det är också problemet – det blir spretigt. Jag frågade 10 olika personer vad digitalisering är och fick 10 olika svar. Alla vill vara med i digitaliseringståget och kalla det man gör för just digitalisering. Men i själva verket kanske man ska kalla det för vad det är; digital transformation, fintech, IoT eller AI. Tieto har till exempel gjort det bra i Almedalen och pratat om artificiell intelligens istället för digitalisering.

Även fast det är 2017 så diskuterades kvinnans rätt till sin egna kropp, att kvinnor inte kan få dansa fritt på festivaler utan att känna sig hotade år 2017 – det är hemskt. Det sammanfattade också Magdalena Andersson bäst i sitt tal på onsdagen.
I övrigt upplever jag att det varit relativt få diskussioner och mötesplatser om hållbarhet och miljö från privat sektor, som har ett ansvar att inte vara alltför trendkänsliga. Nu när det är högkonjunktur håller inte konsulter och kommunikatörer uppe garden på samma sätt som tidigare, utan hittar i Almedalen gränsöverskridande samarbeten med någon som de tidigare kallat för konkurrent.

Diss-listan från Almedalen 2017:

Att väldigt få ställen tar American Express är inte bra.
Bristen på rena toaletter
Fester med en saxofonist inblandad höjer sällan stämningen, utan är snarare ett inslag som irriterar.