Borg & Owilli Logotyp

Distribution


Content blir som bäst när man tänkt över hur det ska utformas, när det ska publiceras, på vilka kanaler och varför det finns för att få till den ultimata spridningen. Vi arbetar med distribution via Sveriges främsta mediehus, men också via Account Based Marketing. Mer information hittar du under /distribution och /accountbasedmarketing.

Case
Kampanjsajten Karnov Group