Borg & Owilli Logotyp

Redaktionellt


Oavsett om det handlar om att skriva innehåll till hemsidor, copy till sociala medier eller redaktionella annonser bottnar alla texter i en bra historia och att man hittar rätt vinkel att berätta den utifrån. Våra content managers utgår alltid från just det, det där minnesvärda sättet att berätta historier på, när de producerar redaktionellt innehåll till våra kunder.