Fondo_case_5-serie_vinkel.png
Fondo

Chansa smartare

Bakgrund

När Fondo kom till oss var det med en önskan om att öka både förståelsen för deras erbjudande, kännedomen om det egna varumärket och egentligen hela fondbranschens självförtroende.

I den bästa av världar skulle vi alltså förena dessa tre ingångsvärden i en och samma kampanj. Men hur? För att besvara den frågan började vi med att undersöka redan existerande kommunikation på ämnet i hopp om att hitta var branschen tagit fel. Det skulle snart därefter visa sig att kommunikationen till stor del utgjordes av budskap om priser och avgifter – men ytterst sällan pratade om fonders faktiska funktion.

“Chansa Smartare” är ett koncept som söker sig tillbaka till fondernas raison d’être. Ett slags existensberättigande som låter mottagaren återupptäcka fonders funktion i ljuset, eller kanske snarare skuggan, av vår samtids övertro på både börsen och den egna förmågan att förutspå dess utveckling.
twitter_ad.png
Fondo_PM1_16.9.png
Fondo-rulltrappa.png

Att erkänna risk är att “chansa smartare”

Utan att erkänna risk och dess existens, hur ska vi då förhålla oss till den i investeringssammanhang? Ju mer vi ställde oss den frågan desto tydligare blev det att den på många sätt var central för vad vid försökte åstadkomma. För i en värld där vi ignorerar risk förlorar vi inte bara kontrollen över våra investeringar utan också förståelsen för varför fondbranschen behövs. Det föll sig därför naturligt att just Fondo skulle agera avsändare för budskapet “Chansa Smartare” som uppmuntrar till fortsatt investerande men med riskmedvetenheten som ett alltjämt närvarande verktyg.
Fondo-5serie.png
Fondo_PM4_16.9.png

Lansering och resultat

Kampanjen “Chansa Smartare” lanserades i maj 2022 och syntes både i print, digitalt och offentliga miljöer. Redan första veckan spred den sig därifrån till nätforum och SoMe som exempelvis Reddit och Twitter. Det första uttaget med den inverterade varningstexten kallades bland annat “a sign of our times” och reaktionerna i allmänhet bekräftade vår tes; i en bransch där risk är ständigt närvarande kommer Fondo alltid att fylla en livsviktig funktion.
Nästa case: Klarna
Kalla bedrägerier