Saab

En del av Sverige

Bakgrund och uppdrag

I Europas nya säkerhetsläge har försvarskoncernen Saab funnit ny relevans. Samtidigt förblir kunskapen om företaget låg och få ser kopplingen mellan arbetet som sker inom organisationen och Sveriges öppna och trygga samhälle. Det ville Saab ändra på och samtidigt hitta ett långsiktigt kommunikationskoncept som kan presentera verksamheten mot allmänheten på ett nytt och mer tillgängligt sätt.
Screenshot-2023-11-21-at-16.54.08.png
Liggande-bild-hoger.png

En del av Sverige – ett dynamiskt varumärkeskoncept

Givet att vårt uppdrag var att skapa ett koncept som ska fungera mot allmänheten över tid, behövde vi ta fram en lösning som är skalbar och går att applicera i olika kontexter. Dessutom behövde vi bevisa att Saab de facto är en del av allt det som gör Sverige unikt; att de är lika mycket en del av tryggheten och yttrandefriheten som definierar vårt öppna samhälle, som teknologin och innovationen som gjort oss kända världen över.

Lösningen blev därför ett varumärkesbyggande koncept: ”En del av Sverige”. Eftersom allt som sker inom och runtom Saab är, och blir, en del av det svenska samhället, är konceptet skalbart av sin natur. Detta ger Saab möjligheten att utbilda allmänheten om företagets roll i det svenska samhället, skapa stolthet bland medarbetare och i förlängningen stärka deras kompetensförsörjning.

Flexibiliteten är alltså nyckeln i konceptet. Detta då Saab enkelt sagt har en väldigt bred verksamhet. Genom att strategiskt kategorisera den i olika förklarande perspektiv om hur företaget påverkar samhället och individen – både direkt och indirekt – hittade vi ett kreativt sätt att ta fram träffande budskap.

Perspektiven och budskapen som användes för att skildra på vilket sätt Saab är en del av Sverige baserades delvis på undersökningar som visade vilka verksamhetsområden som driver varumärkesassociationer bland personer med olika attityd till företaget, men även analyser av samhällsdebatten efter Rysslands invasion av Ukraina. För att nå grupper med olika intressen användes en mix av hårda perspektiv (försvarssystem, teknik) och mjuka perspektiv (trygghet, frihet) på Saab och företagets relation till det svenska samhället.
Stor-bild-utfallande-nedre.png
Kvadratisk-bild-vanster-ovre.png
Staende-bild-hoger-ovre.png

Tjänster

Strategi
Filmproduktion
Innehållsproduktion
Copywriting
Art Direction
Pasted-Graphic.png

Resultat

Budskapet kommunicerades genom olika kanaler och format för att säkerställa räckvidd och att respektive fråga syntes i rätt kontext. Navet för insatsen var en kampanjsida. Dit riktades trafik från reklamfilmer som syntes i TV och på sociala medier, native-artiklar i utvalda kanaler och nyhetssidor, banners och native display-annonser i affärspress samt utomhusannonsering.
112 %
Över benchmark vid kontextuell bannerannonsering i 175 olika sajter med 2.000.000 impressions totalt.
348 %
Över benchmark som bäst vid nativeannonsering på 3 olika siter med 4 olika artiklar och 64.000 reach.
166 %
Över benchmark vid native displayannonsering på 35 olika siter med 4.378.882 impressions totalt.
6.9
Gånger per invånare i Sverige sågs annonseringen utomhus på en av de 5891 utvalda ytorna.
Nästa case: Swish
Tomma paket