Borg & Owilli Logotyp

Essential Talks för Essity


Med podcasten “Essential Talks” driver Essity, som ett ledande globalt hygien- och hälsoföretag, en global dialog om det starka sambandet mellan hygien, hälsa och välbefinnande. Podcasten lyfter även hur man kan sprida kunskap, utveckla standarder och påverka regleringar kring hälsa och hygien, och därmed förbättra välbefinnande för miljontals människor världen över.

I serien möter programledaren Thomas Henley personer över hela världen och diskuterar ämnen som menstruation, inkontinens, hygien och hur coronapandemin har påverkat vår inställning mot hygien och hälsa. Här ligger fokus på att väcka intresse, utbilda lyssnaren och påverka beslutsfattare kring Essitys kärnfrågor. 

Projektets målsättning
Borg Owillis uppdrag var att utforska olika koncept och format för att kommunicera Essitys kärnfrågor och skapa intresse kring den årliga rapporten ”Essentials Initiative Survey”. Konceptet/formatet skulle tilltala en målgrupp bestående av högutbildade privatpersoner, B2B-kunder/distributörer samt beslutsfattare/media/influencers.

Uppdrag
– Idé, konceptframtagning, strategi
– Innehållsproduktion (podcastserie)
– Produktion av kringliggande content
– Distribution