Saab

Till vårt försvar för Saab

Uppdrag och bakgrund

På uppdrag av försvarskoncernen Saab har Borg Owilli tagit fram Youtubeserien Till vårt försvar. En serie som i sex avsnitt undersöker vilken roll försvaret har i ett fritt och demokratiskt samhälle som Sverige – och som vågar lyfta obekväma frågor. För finns det inte något paradoxalt i att bevara fred med hjälp av militära medel?
Enskild-bild.png
Liggande-bild-Vanster.png
Liggande-bild-Hoger.png

Öka kunskapen om försvarsindustrin

I serien – som programleds av journalisten Ebba Kleberg von Sydow – lyfts stundtals komplexa frågor som bland annat berör fred genom diplomati och försvar, och vad det är som vi egentligen försvarar i Sverige.

Saabs verksamhet skildras på ett objektivt sätt och personliga intervjuer med civilpersoner och personer som arbetar med försvar och säkerhet, skapar en bra balans mellan interna och externa perspektiv. Till vårt försvar ska öka mottagarens kunskap om försvarsindustrins uppdrag och bidra till ett öppet och inkluderande diskussionsklimat.
Stor-bild-Utfallande.png
Staende-bild-Vanster.png
Staende-bild-Hoger.png

Tjänster

Konceptutveckling och strategi
Innehållsproduktion
Motion Content
Webbdesign
Staende-bild-Hoger-sand.png
Staende-bild-Vanster-sand.png

Målsättning

Borg Owillis uppdrag var att, genom en webbserie på sex avsnitt, nå målgruppen män och kvinnor i åldrarna 25-35 år. Målgruppens kunskap om försvaret och försvarsindustrin har konstaterats vara förhållandevis låg. De har samtidigt minst motstånd mot försvarsindustrin och vill lära sig mer.

Därför var målsättningen med serien att delge information som mottagarna själva kan ta en faktabaserad ställning till. Att Saab är ett företag som ska granskas, precis som vilket annat bolag som helst, har varit en av Borg Owillis ledstjärnor i arbetet med serien från start.
Nästa case: Transportföretagen
Från A till B med Micael Dahlen